Aktualności Miasta i Gminy Sieniawa

W tym dziale przeczytają Państwo i dowiedzą się o wydarzeniach w naszej Gminie. Mieszkańcy z pewnością znajdą tutaj ciekawe informacje, które pozwolą odwiedzać nas częściej.


Sieniawa.pl
Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności > Komunikat - cena wody i ścieków obowiązująca od 20 listopada 2020 r.
Komunikat - cena wody i ścieków obowiązująca od 20 listopada 2020 r.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w dniu 26 października 2020 r. wydał decyzję Nr RZ.RZT.770.37.2020.MK o zatwierdzeniu taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Miasta i Gminy Sieniawa.

Przedmiotowe taryfy i wysokość cen za dostarczaną wodę i odprowadzone ścieki będzie obowiązywać w okresie pierwszych 18 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przez Miasto i Gminę Sieniawa.

Wysokość cen za dostarczanie wody: w okresie od 1 do 18 miesiąca obowiązywania taryfy, tj. od 20 listopada 2020 r. do 30 kwietnia 2022 r. (na podstawie w/w decyzji organu regulacyjnego)

Lp. Taryfowa grupa odbiorców usług Wyszczególnienie Cena netto Cena z VAT
1 Grupa 1 (gospodarstwa domowe) Cena za 1 m³ dostarczonej wody 5,03 zł / m³ 5,43 zł /m³ 4,51 zł /m³
z dopłatą*
2 Grupa 2 (przedsiębiorstwa) Cena za 1 m³ dostarczonej wody 5,03 zł / m³   5,43 zł / m³  

* Rada Miejska w Sieniawie podjęła Uchwałę Nr X/82/2019 o dopłacie do ceny taryfowej za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla odbiorców usług – gospodarsyw domowych w okresie od 01 stycznia 2020 r. w wysokości 0,92 zł / m³ brutto.

Zgodnie z powyższym cena wody w okresie obowiązywania taryfy wynosi 4,51 zł brutto / m³ dla gospodarstw domowych z terenu Miasta i Gminy Sieniawa.

Wysokość cen za odprowadzanie ścieków: w okresie od 1 do 18 miesiąca obowiązywania taryfy, tj. od 20 listopada 2020 r. do 30 kwietnia 2022 r. (na podstawie w/w decyzji organu regulacyjnego)

Lp. Taryfowa grupa odbiorców usług Wyszczególnienie Cena netto Cena z VAT
1 Grupa 1 (gospodarstwa domowe) Cena za 1 m³ odprowadzania ścieków 8,03 zł / m³ 8,67 zł / m³ 5,52 zł / m³
z dopłatą*
2 Grupa 2 (przedsiębiorstwa) Cena za 1 m³ odprowadzania ścieków 8,03 zł / m³   8,67 zł / m³  

* Rada Miejska w Sieniawie podjęła Uchwałę Nr X/82/2019 o dopłacie do ceny taryfowej za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla odbiorców usług – gospodarsyw domowych w okresie od 01 stycznia 2020 r. w wysokości 3,15 zł / m³ brutto.

Zgodnie z powyższym cena ścieków w okresie obowiązywania taryfy wynosi 5,52 zł brutto / m³ dla gospodarstw domowych z terenu Miasta i Gminy Sieniawa.

Taryfy - Miasto i Gmina Sieniawa 2020.pdf