Aktualności Miasta i Gminy Sieniawa

W tym dziale przeczytają Państwo i dowiedzą się o wydarzeniach w naszej Gminie. Mieszkańcy z pewnością znajdą tutaj ciekawe informacje, które pozwolą odwiedzać nas częściej.


Sieniawa.pl
Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności > Konsultacje społeczne projektów statutów sołectw
Konsultacje społeczne projektów statutów sołectw

Burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektów uchwał w sprawie uchwalenia statutów sołectw z terenu Miasta i Gminy Sieniawa.

Przedmiotem konsultacji jest zebranie wniosków i uwag mieszkańców na temat projektów uchwał w sprawie uchwalenia statutów poszczególnych sołectw Miasta i Gminy Sieniawa. Konsultacje obejmują obszar całej gminy i są skierowane do mieszkańców poszczególnych sołectw: Czerce, Czerwona Wola, Dobra, Dybków, Leżachów, Paluchy, Pigany, Rudka, Wylewa.

Zasady przeprowadzania konsultacji społecznych określa Uchwała Nr X/86/2019 Rady Miejskiej w Sieniawie z dnia 29 października 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Sieniawa
(Dz. Urz. Woj. Podkarp. z 2019 r., poz. 5274). 

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w terminie od 15 stycznia 2020 r. do 31 stycznia 2020 r. w formie przyjmowania pisemnych wniosków i uwag na formularzu konsultacyjnym.

Do udziału w konsultacjach uprawnieni są mieszkańcy Miasta i Gminy Sieniawa, zamieszkujący stale na terenie danego sołectwa.

Projekty uchwał w sprawie uchwalenia statutów poszczególnych sołectw Miasta i Gminy Sieniawa wraz z formularzem konsultacyjnym zostały udostępnione:

1)     na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Sieniawie https://sieniawa.pl;

2)     w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.sieniawa.pl;

3)     w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Sieniawie (pok. Nr 5);

4)     u Sołtysów poszczególnych sołectw.

Wszelkie uwagi i wnioski mieszkańców należy złożyć pisemnie na formularzu konsultacyjnym w terminie od 15 stycznia 2020 r. do 31 stycznia 2020 r.:

1)     w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Sieniawie (pok. Nr 5);

2)     za pomocą operatora pocztowego na adres Urzędu Miasta i Gminy w Sieniawie,
ul. Rynek 1, 37-530 Sieniawa;

3)      lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej przesłać skan wypełnionego formularza na adres poczty elektronicznej: urzad@sieniawa.pl.

Barbara Matyja

Obwieszczenie - konsultacje społeczne.pdf

Zarządzenie Nr 0050.2.2020.pdf

Uchwała Nr X.86.2019 - konsultacje społeczne.pdf

Załącznik Nr 1 - projekt Statutu Sołectwa Czerce.pdf

Załącznik Nr 2 - projekt Statutu Sołectwa Czerwona Wola.pdf

Załącznik Nr 3 - projekt Statutu Sołectwa Dobra.pdf

Załącznik Nr 4 - projekt Statutu Sołectwa Dybków.pdf

Załącznik Nr 5 - projekt Statutu Sołectwa Leżachów.pdf

Załącznik Nr 6 - projekt Statutu Sołectwa Paluchy.pdf

Załącznik Nr 7 - projekt Statutu Sołectwa Pigany.pdf

Załącznik Nr 8 - projekt Statutu Sołectwa Rudka.pdf

Załącznik Nr 9 - projekt Statutu Sołectwa Wylewa.pdf

Załącznik Nr 10 - Formularz konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa.pdf

Załącznik Nr 10 - formularz konsultacji społecznych.docx

Załącznik Nr 11 - Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Sieniawa o przeprowadzeniu konsultacji społecznych.pdf