Spośród propozycji zamieszczonych na stronie internetowej szkoły uczniowie i nauczyciele wybrali najlepsze ich zdaniem logo, biorąc udział w  interaktywnym głosowaniu w aplikacji Menti (zgłoszone prace zostały ponumerowane, bez podawania nazwisk ich autorów). Zwyciężyła uczennica klasy VII b LENA PISARCZYK - Gratulujemy! Logo nr 9 przygotowane przez Lenę przedstawia czapkę kościuszkowską, książkę symbolizującą szkołę podstawową oraz herb Sieniawy.

Podziękowania należą się wszystkim uczestnikom za wkład pracy włożony w projekty, a głosującym za tak liczny udział w wyborze najciekawszej propozycji.