Kapituła Rankingu dokonała wyboru 3 liderów wśród powiatów oraz 21 liderów wśród gmin. Brała pod uwagę nie tylko aktywność gmin, jednostek samorządu, ale także przykłady inwestycji zrealizowanych przed przedsiębiorstwa działające na terenie gminy.

Jako gmina pokazaliśmy skalę aktywności w zakresie budowy czy rozbudowy infrastruktury użyteczności publicznej, m.in. wodno-kanalizacyjnej, sportowej czy oświatowej.

Ogromna radość i wyróżnienie!

Więcej o rankingu pisaliśmy TUTAJ

 

[11.01.2022 r.]