Ideą flisu jest kultywowanie tradycji flisackich wywodzących się z Ulanowa oraz pokazanie turystycznych walorów rzeki w nadsańskich miejscowościach.

Dla flisaków z Ulanowa ten rok jest szczególny, ponieważ w listopadzie przewidywany jest wpis tradycji flisackich na Światową Listę Reprezentatywną Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Ludzkości UNESCO.

Partnerem wydarzenia jest Województwo Podkarpackie.

ETNOFLIS Jarosław - Ulanów 2022

Bractwo Flisackie pod wezwaniem świętej Barbary w Ulanowie powstało 8 września 1991 r. Za główny cel przyjęło kultywowanie flisackich tradycji Ulanowa oraz rozwój kulturalny ziemi ulanowskiej.