W tym roku postanowiono zaśpiewać na cześć Ojca Świętego w XXI Dniu Papieskim. Wybrzmiały wspaniałe pieśni i piosenki. Młodzi artyści stanęli na wysokości zadania, zachwycając śpiewem zgromadzonych widzów. Przez ponad półtorej godziny rozlegał się donośny śpiew, przeplatany bogatą konferansjerką i prezentacją multimedialną. Na zakończenie głos zabrał ksiądz proboszcz Jacek Ćwikła - podziękował artystom dyrektor szkoły Monice Kwaśniewskiej, która wraz z nauczycielkami Grażyną Greń i Danutą Ożga przygotowała to piękne widowisko. Ostatnim, słodkim akordem spotkania było wystąpienie przewodniczącej Rady Rodziców pani Ewy Pisarczyk i zaproszenie wykonawców na przepyszne kremówki.