Informujemy jednocześnie, że zmianie uległ termin zebrania wiejskiego w m. Dybków – spotkanie z mieszkańcami odbędzie się w dniu 29 maja 2022 r., o godz. 15.00 w remizo-świetlicy. W pozostałym zakresie harmonogram zebrań pozostaje bez zmian. 

W załączeniu zaktualizowany harmonogram.