27.06.2022 r, g. 11:00, Spotkanie online plus networking

 

Podczas webinaru wspólnie z zaproszonymi gośćmi będziemy zastanawiać się jak na wyzwania w obszarze turystyki mogą odpowiedzieć samorządy, przedsiębiorcy oraz jakie działania podejmują już dzisiaj, aby utrzymać i rozwijać jej potencjał w regionach?

Jaką rolę odgrywa współpraca wszystkich interesariuszy i czy warto wspólnie poszukiwać rozwiązań? Co mogą wnieść firmy i instytucje otoczenia biznesu dla rozwoju własnego oraz regionu a jakie działania mogą podejmować jednostki samorządu terytorialnego? Czy finansowanie to jedyna bariera?

Zastanówmy się wspólnie, jak rozwijać turystykę w świecie realnym, przy wsparciu technologii cyfrowych, z poszanowaniem tego, co w nas najbardziej ludzkie i spragnione przeżyć, zachowując świat pięknym i bogatym dla kolejnych pokoleń.

Zapraszamy instytucje publiczne, instytucje otoczenia biznesu oraz firmy, które angażują się w rozwój regionów
i współpracę

Link z zaproszeniem, agendą oraz formularzem rejestracji:

https://www.eventbrite.com/e/turystyka-szanse-i-bariery-rozwoju-w-polsce-tickets-369749409437

Termin: 27.06.2022 r., g. 11:00

Wydarzenie ONLINE, udział bezpłatny – wymagana rejestracja