Aktualności Miasta i Gminy Sieniawa

W tym dziale przeczytają Państwo i dowiedzą się o wydarzeniach w naszej Gminie. Mieszkańcy z pewnością znajdą tutaj ciekawe informacje, które pozwolą odwiedzać nas częściej.


Sieniawa.pl
Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności > Pierwsza sesja Rady Miejskiej w Sieniawie
Pierwsza sesja Rady Miejskiej w Sieniawie

W czwartek, 22 listopada 2018 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Miejskiej w Sieniawie w kadencji 2018-2023. Pierwsze obrady poprowadziła radna „Senior” Pani Bronisława Bajor. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni otrzymali zaświadczenia o wyborze na VIII kadencję, które wręczył P. Tadeusz Rzędzicki, Zastępca Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Sieniawie, po czym złożyli ślubowanie. Po zaprzysiężeniu radnych nastąpił wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej. Zgłoszono dwóch kandydatów (Danutę Król i Zbigniewa Zwolińskiego), spośród których w głosowaniu tajnym wybrano Panią Danutę Król, która objęła funkcję Przewodniczącej Rady Miejskiej w Sieniawie, uzyskując bezwzględną większość głosów. Następnym punktem, zgodnie z ustalonym porządkiem, było złożenie uroczystego ślubowania i odebranie zaświadczenia przez Burmistrza, Adama Woś.
Podczas obrad miejscy radni zdecydowali także o wyborze dwóch Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Sieniawie, którymi zostali P. Bronisława Bajor i P. Marcin Pyrczak. Ponadto radni powołali i ustalili składy osobowe poszczególnych komisji stałych: Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg Wniosków i Petycji, Komisji Społecznej oraz Komisji Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
W inauguracyjnej sesji uczestniczyli nowi radni, Burmistrz Miasta i Gminy, Proboszczowie Parafii w Sieniawie, Rudka-Cieplice i Manasterz-Czerwona Wola, sołtysi, dyrektorzy placówek oświatowych, pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Sieniawie oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy. W skład piętnastoosobowej Rady Miejskiej w Sieniawie wybranej na kadencję 2018-2023 weszli następujący radni:
- z KWW „Rozwój Ziemi Sieniawskiej”: Bronisława Bajor, Regina Czopik, Jerzy Dejnowiec, Danuta Król, Grzegorz Krzyżak, Ryszard Luty, Jan Nabrzeski, Marcin Pyrczak, Adam Strug;
- z KWW Witolda Mrozka: Marian Ciurko, Bogusława Czajkowska, Groch Krzysztof, Grycko Marek, Zbigniew Zwoliński;
- z KWW „Nasza Wylewa” – Paweł Ożga.

Barbara Matyja

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć