Miesięcznik „Wspólnota” zajmujący się sprawami samorządu terytorialnego opublikował kolejny ranking z zamiarem przyjrzenia się, jak w ostatnim roku zmieniła się wielkość dochodów własnych samorządów. Impulsem do przygotowania rankingu porównującego dochody własne gmin w roku 2019 i 2020 razem z udziałami w podatku PIT i CIT dała pandemia i jej skutki dla gospodarki. Problem ten szczególnie dotknął samorządowych finansów. Autorzy rankingu przeanalizowali dochody gmin w dwóch minionych latach, przygotowując zestawienie z podziałem na kilka kategorii. Osobno potraktowano województwa, powiaty, miasta na prawach powiatu, miasta powiatowe, miasteczka i gminy wiejskie.

Nasze zestawienie nie ma ambicji całościowej analizy skutków pandemii dla finansów gmin, powiatów i województw. Stawiamy sobie skromniejszy cel. Chcemy się przyjrzeć, jak w ostatnim roku zmieniła się wielkość dochodów własnych samorządów. Trzeba przy tym pamiętać, że wynikała ona nie tylko ze zmian gospodarczych będących następstwem pandemii i polityki lockdownów. Była także pokłosiem zmian w polityce podatkowej, a zwłaszcza ewolucji przepisów dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych. Bardzo trudno precyzyjnie oddzielić od siebie te dwa czynniki – piszą autorzy rankingu.

W przedostatniej kategorii zestawienia, w której znajduje się Miasto i Gmina Sieniawa, porównano rok do roku dochody własne 610 gmin. Ranking uszeregowano w kolejności od gminy, której dochody własne zmniejszyły się procentowo najbardziej, do gminy o największym wzroście dochodów. W tym zestawieniu gmina Sieniawa zajęła 27 miejsce z wynoszącym -13,39 procenta spadkiem dochodów w 2020 r.  Na pierwszym miejscu rankingu sklasyfikowano gminę Krynica Morska (woj. pomorskie), której dochody spadły o -54,17 procenta. Ostatnie miejsce w rankingu, oznaczające tym samym największy wzrost dochodów, zajęła gmina Łeba (woj. pomorskie) ze wzrostem wynoszącym 50,70 procent.

O przyczynach wielkości spadków i wzrostów dochodów własnych decydują często indywidualne czynniki, ale generalnie można przyjąć, że negatywne skutki odczuwalne są tam, gdzie duża część dochodów własnych związana jest z branżami szczególnie narażonymi na ujemne skutki lockdownu. Szczególnie widać to na przykładzie gmin turystycznych, w których np. firmy świadczące usługi hotelarskie i gastronomiczne – jako że ich działalność została zawieszona – nie mogły generować dochodów i odprowadzać podatków w wysokości zbliżonej do roku poprzedniego.

Zestawienie „Zmiany dochodów własnych JST w 2020 roku" opracowane przez prof. Pawła Swianiewicza oraz dr Julitę Łukomską z Uniwersytetu Warszawskiego (Katedra Rozwoju i Polityki Lokalnej na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych) jest dostępne TUTAJ