Do udziału w procesie konsultacji zachęcano mieszkańców gminy oraz lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych. Dokument przesłano również do gmin ościennych oraz Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Rzeszowie z prośbą o wyrażenie opinii, zgłoszenie uwag lub propozycji.

Szczegółowe informacje z przebiegu procesu konsultacji znajdują się w załączonym Raporcie.