W całej Polsce podświetlone zostaną na czerwono budynki urzędów i instytucji kultury, a także obiekty użyteczności publicznej. W ramach osobistego upamiętnienia ofiar prześladowań będą zapalane świece i znicze.

Miasto i Gmina Sieniawa na znak solidarności także w tym roku włączy się w obchody. W dniu 22 sierpnia 2021 r. o godz. 21.00 w naszym mieście podświetlony zostanie budynek hali sportowej wraz z basenem.

Zakładane cele:

- uwrażliwić opinię publiczną na trudną sytuację Chrześcijan na świecie,

- budować poczucie solidarności z prześladowanymi,

- upamiętnić osoby doświadczające przemocy z powodu swojej wiary,

- podnosić świadomość w zakresie innych form naruszania wolności sumienia i wyznania,

- ukazać niebezpieczeństwa wynikające z narastających tendencji do dyskryminowania osób wierzących,

- inspirować społeczeństwo do zapobiegania przestępczości na tle wyznaniowym,

- zachęcać do reagowania na akty braku szacunku, dyskryminacji, wrogości czy nienawiści w stosunku do osób wierzących.

***

Laboratorium Wolności Religijnej powstało z inicjatywy Fundacji Pro Futuro Theologiae działającej przy Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jego celem jest przeciwdziałanie przestępczości przeciwko wolności sumienia i wyznania oraz wszelkiej dyskryminacji na tle przynależności wyznaniowej poprzez dedykowane do odpowiednich grup działania prewencyjne i profilaktyczne, a także kształtowanie postaw społecznej nieakceptowalności prześladowań za przekonania religijne.

Więcej informacji na stronie Laboratorium Wolności Religijnej

Wydarzenie na Facebooku