Aktualności Miasta i Gminy Sieniawa

W tym dziale przeczytają Państwo i dowiedzą się o wydarzeniach w naszej Gminie. Mieszkańcy z pewnością znajdą tutaj ciekawe informacje, które pozwolą odwiedzać nas częściej.


Sieniawa.pl
Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności > Sesja Rady Miejskiej w Sieniawie - Krzysztof Stańko złożył ślubowanie
Sesja Rady Miejskiej w Sieniawie - Krzysztof Stańko złożył ślubowanie

Dziś odbyła się sesja Rady Miejskiej w Sieniawie, podczas której uroczyste ślubowanie złożył Krzysztof Stańko. Radny został wybrany w wyborach uzupełniających 4 października 2020 r. w okręgu nr 11. Był jedynym zgłoszonym kandydatem, dlatego wybory odbyły się bez głosowania. Krzysztof Stańko zastąpił Krzysztofa Grocha, który złożył rezygnację pełnionej z funkcji.

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Sieniawie Leszek Buniowski odczytał protokół obsadzenia mandatu radnego bez głosowania i wręczył Krzysztofowi Stańko zaświadczenie o wyborze. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, nowo wybrany radny przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radnego złożył ślubowanie. Serdecznie gratulujemy!

Podczas sesji Rada Miejska przyjęła szereg uchwał, m.in. w sprawie:

  • zmian w budżecie,
  • powierzenia spółce komunalnej Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. z siedzibą w Sieniawie realizacji zadania własnego w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
  • powierzenia w/w spółce realizacji zadań własnych Miasta i Gminy Sieniawa
  • określenia zasad, szczegółowego trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym
  • określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej

(13.10.2020 r.)

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć