Autorzy rankingu podkreślają, że zamyka się on w roku 2021, roku względnej stabilności, przed wejściem w życie negatywnych dla samorządowych finansów zmian podatkowych, przed inflacją.

– „Niewykluczone, że ta stabilność w najbliższym czasie zostanie zachwiana. Po pierwsze, w minionych latach wprowadzane były zmiany prawne (zwłaszcza w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych), które miały niekorzystny wpływ na dochody samorządów. Po drugie, kolejne zmiany w podatkach wprowadzane są w roku bieżącym. Trudno precyzyjnie oszacować ich skutki dla poszczególnych samorządów, ale nie będą to zmiany obojętne dla kondycji lokalnych budżetów. Po trzecie, rozpędzająca się inflacja, z którą będziemy musieli żyć jeszcze długo, oznacza drastyczny wzrost kosztów ponoszonych przez samorządy. Po czwarte, zagrożeniem jest przeciągająca się niepewność dotycząca dostępu do funduszy unijnych. Do tego wszystkiego dochodzą napięcia finansowe związane z wojną na Ukrainie i kosztami ponoszonymi na pomoc dla uchodźców” – piszą autorzy rankingu, prof. Paweł Swianiewicz i Julita Łukomska.

 

Jak wyliczono poziom zamożności?

Samorządy ujęte w rankingu podzielone są na kilka kategorii, czyli: województwa, powiaty, miasta powiatowe, inne miasta oraz gminy. To oddaje specyfikę ich możliwości.

Twórcy rankingu biorą bowiem pod uwagę dochody własne, które wpływają w ciągu roku do budżetów. Składają się na nie m.in. wpływy z podatków, opłat, ze sprzedaży lub dzierżaw majątku, ale również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych z podatku dochodowego od osób prawnych. Nie brano pod uwagę dotacji celowych. Tak zsumowane dochody zostały podzielone przez liczbę ludności każdej jednostki samorządowej.

W tym zestawieniu Gmina Sieniawa znalazła się na 114 miejscu, z wynikiem 4351,55 zł na jednego mieszkańca. To skok od ubiegłego roku aż o 291 miejsc. Wynik daje nam drugie miejsce w województwie podkarpackim. Nieco wyżej w tej kategorii, bo na 101 miejscu, znalazł się Głogów Małopolski.

Cały ranking dostępny jest tutaj:

https://wspolnota.org.pl/fileadmin/news/Ranking_nr_15_2022_Bogactwo_JST_2021.pdf