Cała kwota została przeznaczona na realizację zadania pod nazwą „Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków – Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0″.

Biblioteka zakupiła 120 pozycji książkowych do księgozbioru.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa ma na celu wsparcie, kształtowanie oraz promowanie postaw proczytelniczych. 14 października 2021 r. Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu zaakceptował listę rankingową bibliotek uprawnionych do otrzymania dofinansowania w ramach Kierunku interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych i książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków Priorytetu 1. Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025. Od tego momentu rozpoczyna się proces realizacji zadania.

Lista rankingowa bibliotek