Na wstępie głos zabrała organizatorka przedsięwzięcia, nauczycielka Danuta Ożga, która powitała zebranych i wprowadziła w tematykę spotkania, po czym dyrektor szkoły Monika Kwaśniewska odczytała list prezydenta Polski Andrzeja Dudy, zawierający specjalne przesłanie, zachęcające wszystkich do udziału pięknej, corocznej akcji.

Wybrane sceny aktu pierwszego dramatu Zapolskiej, rozgrywające się w mieszkaniu Dulskiej i prezentujące reprezentatywne cechy bohaterów, odczytali z podziałem na role wybrani nauczyciele i uczniowie: Dulska - Monika Kwaśniewska, Hanka - Danuta Ożga, Hesia - Patrycja Czwakiel, Mela - Aleksandra Ożga i Zbyszko - Aleksander Kida.

To krótkie, ale ciekawe spotkanie z literaturą zakończono zachętą do tego, by jak najwięcej czytać. Bo przecież "czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła".