Uczniowie kl. IV i V pod kierunkiem p. M. Kędziora i p. G. Greń  przygotowali krótką, piękną lekcję historii, w której przypomnieli, jak doszło do uchwalenia drugiej na świecie, a pierwszej w Europie ustawy zasadniczej. Podkreślono również jej ogromną rolę, a także nawiązano do polskich symboli narodowych. Wybrzmiał „Mazurek Dąbrowskiego", „Mazurek 3 Maja" oraz piosenka „Jak długo w sercach naszych".

Zabierając głos, dyrektor szkoły Monika Kwaśniewska podziękowała artystom i nauczycielkom za przygotowanie programu artystycznego, zwracając również uwagę na 18 rocznicę wstąpienia Polski do UE oraz na obchodzony 2 maja Dzień Flagi. Nawiązała również do uroczystości gminnych w Sieniawie, które miały miejsce 2 i 3 maja.