Na ich ręce burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa Adam Woś złożył podziękowania za wieloletnią współpracę i wyraził wdzięczność za troskę o rozwój samorządu i kreowanie jego pozytywnego wizerunku. Wraz z sekretarz MiG Barbarą Matyją i przewodniczącą Rady Miejskiej w Sieniawie Danutą Król w obecności kierowników referatów, pracowników urzędu, a także dyrektorów i pracowników jednostek organizacyjnych wręczył kwiaty, listy gratulacyjne i upominki.

Drodzy Emeryci! Życzymy Wam dużo zdrowia i radości na kolejne lata, odpoczynku i wytchnienia. Niech czas wolny od pracy zawodowej pozwoli na realizację planów i marzeń, które dotychczas nie mogły się ziścić.