Uczniowie Szkoły Podstawowej w Sieniawie najpierw uczestniczyli w mszy św. w kościele parafialnym, a potem spotkali się z wychowawcami w klasach. Najmłodsze dzieci oraz ich rodzice i opiekunowie zostali przywitani osobiście przez dyrektora szkoły Jadwigę Majcher oraz władze Miasta i Gminy Sieniawa na czele z burmistrzem Adamem Wosiem na uroczystym apelu.

Rozpoczęcie roku było okazją do złożenia oficjalnych podziękowań na ręce Burmistrza i Rady Miejskiej w Sieniawie za podjęte decyzje o realizacji zadania inwestycyjnego. Uczniowie byli zachwyceni diametralną zmianą ich klas.

  • O realizowanej w szkole inwestycji przeczytacie Państwo TUTAJ.

Po oficjalnej uroczystości burmistrz wraz z dyrektorem szkoły, sekretarzem MiG Barbarą Matyją, kierownikiem Referatu Edukacji i Sportu Wacławem Kondyrą oraz wiceprzewodniczącym Rady Rodziców Krzysztofem Bartusiem obejrzeli raz jeszcze zmodernizowaną część szkoły.