Zgodnie z obowiązującymi wymaganiami sanitarnymi, w dalszym ciągu – przebywając w budynku – należy zakrywać usta oraz nos, a także dezynfekować ręce. We wszystkich sprawach, w których to możliwe, rekomenduje się ich załatwianie za pomocą środków komunikacji elektronicznej i telefonicznie.

Obowiązuje Zarządzenie Nr 120/2/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Sieniawa z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie odwołania tymczasowych rozwiązań w zakresie organizacji obsługi interesantów w Urzędzie Miasta i Gminy w Sieniawie w okresie obowiązywania stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19

 

Traci moc Zarządzenie Nr 120/31/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Sieniawa z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia czasowego ograniczenia bezpośredniej obsługi interesantów w Urzędzie Miasta i Gminy w Sieniawie z późn. zm.

 

[10.01.2022 r.]