Od stycznia 2022 r. nastąpiły zmiany w rządowym programie Rodzina 500+. Nowe przepisy nie zmieniają wysokości świadczenia ani kręgu osób do niego uprawnionych. Modyfikują za to sam proces obsługi i wypłaty 500 plus.

Kto ustala prawo do świadczenia wychowawczego od 1 stycznia 2022 r.?

Według nowych, wprowadzonych do rządowego programu "Rodzina 500+" zasad, ustalaniem prawa do świadczenia wychowawczego od 1 stycznia 2021 r. zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata następuje na wniosek.

Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego od 1 stycznia 2022 r., wniosek należy złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który przejął zadania związane z obsługą programu „Rodzina 500 plus”.

 

Ważne!

Od 1 stycznia 2022 r. ZUS będzie przyjmował nowe wnioski i wypłacał na bieżąco przyznane przez siebie świadczenie wychowawcze (np. na nowonarodzone dzieci) oraz od 1 lutego 2022 r. będzie przyjmował wnioski na kolejny okres świadczeniowy, tj. okres, który rozpocznie się od 1 czerwca 2022 r. i potrwa do 31 maja 2023 r.

Natomiast sprawy dotyczące prawa do świadczenia wychowawczego za okresy sprzed 1 stycznia 2022 r. z wniosków złożonych przed 1 stycznia 2022 r., do ich zakończenia nadal będą realizowały dotychczasowe organy. 

Gminy będą również kontynuowały, do 31 maja 2022 r. wypłacanie świadczeń wychowawczych przyznanych na obecny okres świadczeniowy z wniosków złożonych do 31 grudnia 2021 r. Jeśli więc osoba złożyła już w gminie wniosek na trwający od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r. okres świadczeniowy 2021/2022, nie powinna składać ponownie w ZUS wniosku o świadczenie na ten okres.

Wnioski o świadczenie wychowawcze, na nowych zasadach, będzie można składać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem jednego z trzech kanałów wnioskowania:

Dla rodzin wnioskujących o świadczenie 500 plus przygotowany został specjalny kreator na PUE ZUS. Pomoże on krok po kroku wypełnić wniosek, uwzględniając specyfikę danego wnioskodawcy. Tym samym wyeliminowane zostaną pomyłki, które do tej pory zdarzały się na papierowych wnioskach.


Więcej informacji o programie Rodzina 500 plus znajdą Państwo TUTAJ.