W sesji uczestniczyli także: burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa Adam Woś, zastępca burmistrza MiG Janusz Świt, radny powiatowy Jerzy Mazur, sekretarz MiG Barbara Matyja, kierownicy referatów i pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Sieniawie, a także sołtysi.

W toku obrad rada podjęła kilka uchwał, m.in. w sprawie:

  • zmian w budżecie
  • przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku, o kształtowaniu się WPF oraz o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2021 r. jednostek zaliczonych do podsektora samorządowego
  • ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sieniawa
  • przyjęcia rocznego planu współpracy Miasta i Gminy Sieniawa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 r.
  • uchwalenia regulaminu korzystania z toalety publicznej zlokalizowanej na terenie miasta Sieniawa
  • przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sieniawa na lata 2021 – 2025"

Retransmisja sesji dostępna jest TUTAJ.