W punkcie udzielana jest BEZPŁATNA pomoc dla osób uzależnionych od alkoholu i innych środków, rodzinom tych osób, osobom doznającym przemocy, sprawcom przemocy oraz wszystkim, którzy potrzebują informacji o dostępnych sposobach leczenia, ośrodkach leczniczych czy wsparcia. Punkt znajduje się w Urzędzie Miasta i Gminy w Sieniawie, pokój nr 7 .

Zapraszamy wszystkie osoby, które w jakikolwiek sposób dotyka problem uzależnienia, współuzależnienia, przemocy oraz osoby, które chcą uzyskać informacje o leczeniu i korzystaniu z dostępnej pomocy. Uzyskana pomoc i wsparcie stwarza szansę ku temu, aby nie pozostawać bezsilnym wobec problemu.

Rozmowy z Państwem przeprowadzi Kamil Jaceczko, posiadający wiedzę i umiejętności z zakresu psychoterapii uzależnień od alkoholu i współuzależnień.


Kiedy: w każdą środę

Godz.: 16.00 - 18.00 

Miejsce: UMiG w Sieniawie, ul. Rynek 1, pok. 7, I piętro