Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Ignacego Krasickiego przypomną życie i działalność Ojca Świętego oraz zaśpiewają okolicznościowe piosenki i pieśni religijne.

Organizatorzy: panie Monika Kwaśniewska, Grażyna Greń i Danuta Ożga.