Warunkiem uczestnictwa w Targach jest przekazanie przez Wystawcę organizatorowi w terminie do dnia 20.08.2021 pisemnego zgłoszenia wg załączonego do Regulaminu wzoru, potwierdzenia dowodu wpłaty, oraz dokumentu potwierdzającego dopuszczenie oferowanych produktów do sprzedaży. O przyjęciu na Targi decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc wystawowych jest ograniczona.

W załączniku Regulamin Targów i Karta Zgłoszeniowa. 

__

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 12 662 51 75 oraz targi@urk.edu.pl