Negatywne emocje, przemoc, agresja, uzależnienie, depresja – jeśli choć jeden z tych terminów jest znany Tobie, bądź bliskim Ci osobom – nie zwlekaj! Daj sobie pomóc! Przyjdź na spotkanie z psychoterapeutą i uzyskaj bezpłatną pomoc. 

Bezpłatne konsultacje dla osób dorosłych prowadzi psychoterapeuta Katarzyna Cieplak. Pani Katarzyna współpracuje z Miastem i Gminą Sieniawa już kolejny rok. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z rodziną w kryzysie i z osobami przeżywającymi trudności opiekuńczo-wychowawcze oraz w zakresie indywidualnej psychoterapii młodzieży i osób dorosłych, jak i terapii małżeńskiej, a także w pracy z ofiarami przemocy, sprawcami przemocy, dorosłymi wychowankami Domów Dziecka oraz rodzinami zastępczymi. Szkoli pracowników socjalnych, pedagogów, pracowników policji oraz pracowników ochrony zdrowia. Prowadzi wykłady dla kobiet dotyczące bezpieczeństwa i ochrony przez przemocą.

Konsultacje z panią Katarzyną Cieplak odbywają się w każdą środę w godzinach 9.00-13.00 w Centrum Kultury Sportu i Rekreacji „Sokół” w Sieniawie, I piętro.

 

Od niedawna ruszyły także bezpłatne konsultacje dla młodszych mieszkańców Miasta i Gminy Sieniawa. Dzieci oraz młodzież do lat 18 mogą skorzystać z pomocy pana Jakuba Litwina.

Jakub Litwin – magister psychologii oraz socjologii na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Pracował w Klinicznym Oddziale Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży w Łańcucie. Posiada ponaddziesięcioletnie doświadczenia w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Sprawował funkcję Kierownika Ośrodka Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej w Rzeszowie, zdobywał również doświadczenie jako psycholog w Zespole ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej oraz Instytucjonalnej Pomocy Dziecku MOPS w Rzeszowie, psychoterapeuta w Gabinetach Krakowskiego Instytutu Psychoterapii w Rzeszowie, kierownik Środowiskowego Klubu Profilaktycznego oraz psycholog Ośrodka Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej. Ukończył czteroletni, całościowy kurs psychoterapii w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie, akredytowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

 

Spotkania z panem Jakubem Litwinem odbywają się co dwa tygodnie w środę w godzinach 9.00-13.00 w Centrum Kultury Sportu i Rekreacji „Sokół” w Sieniawie, I piętro.

 

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu: Urząd Miasta i Gminy w Sieniawie, tel. 16 622 73 01 wew. 37.

 

Zadania są realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani i Uzależnieniom Behawioralnym dla Miasta i Gminy Sieniawa na lata 2023–2026.