Przewodniczący Rady Miejskiej - Danuta Król

Przewodniczący Rady Miejskiej - Danuta Król

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej - Bronisława Bajor

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej - Bronisława Bajor

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej - Marcin Pyrczak

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej - Marcin Pyrczak

 

Radni:

Marian Ciurko
Bogusława Czajkowska
Regina Czopik
Jerzy Dejnowiec
Krzysztof Groch
Marek Grycko
Grzegorz Krzyżak
Ryszard Luty
Jan Nabrzeski
Paweł Ożga
Adam Strug
Zbigniew Zwoliński


Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Sieniawie w składzie:

1) Ryszard Luty - Przewodniczący Komisji
2) Regina Czopik - Członek Komisji
3) Marek Grycko - Członek Komisji
4) Jan Nabrzeski - Członek Komisji
5) Adam Strug - Członek Komisji


Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Sieniawie w składzie:

1) Paweł Ożga - Przewodniczący Komisji
2) Bogusława Czajkowska - Członek Komisji
3) Jerzy Dejnowiec - Członek Komisji
4) Grzegorz Krzyżak - Członek Komisji
5) Adam Strug - Członek Komisji

 

Komisja Społeczna Rady Miejskiej w Sieniawie w składzie:

1) Grzegorz Krzyżak - Przewodniczący Komisji
2) Marian Ciurko - Członek Komisji
3) Regina Czopik - Członek Komisji
4) Paweł Ożga - Członek Komisji
5) Marcin Pyrczak - Członek Komisji

Komisja Gospodarcza, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Sieniawie w składzie:
1) Jan Nabrzeski - Przewodniczący Komisji
2) Bronisława Bajor - Członek Komisji
3) Jerzy Dejnowiec - Członek Komisji
4) Krzysztof Groch - Członek Komisji
5) Ryszard Luty - Członek Komisji