Poziom lokalny

Urząd Miasta i Gminy w Sieniawie oferuje wsparcie dla przedsiębiorców zainteresowanych realizacją inwestycji na terenie Miasta i Gminy Sieniawa.

Wsparcie ze strony urzędu:

  • pomoc w znalezieniu odpowiedniej lokalizacji, zgodnej z oczekiwaniem inwestora,
  • pomoc w niezbędnych procedurach administracyjnych występujących w trakcie realizacji projektu,
  • udostępnianie informacji i danych potrzebnych inwestorowi;
  • organizacja wizyt inwestora w terenie;
  • organizacja spotkań z Burmistrzem;
  • opieka poinwestycyjna i wsparcie dla firm działających już na terenie gminy Sieniawa
  • informacja o zachętach inwestycyjnych
  • informowanie nt. innych urzędów i instytucji administracji publicznej właściwych dla obszaru gminy Sieniawa.

Urząd Miasta i Gminy w Sieniawie

ul. Rynek 1 

37-530 Sieniawa

tel. 16 622 73 01 wew. 20, 34, 36

 

 

POZIOM REGIONALNY

Na poziomie regionalnym szeroki pakiet wsparcia dla przedsiębiorców oferuje:

 

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Centrum Obsługi Inwestora

Inkubator Technologiczny PPNT AEROPOLIS

36-002 Jasionka 954

tel. +48 17 773 68 53

www.coi.rzeszow.pl

Zespół Centrum Obsługi Inwestora Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

 

Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego - https://www.rpo.podkarpackie.pl/ 

Departament Zarządzania RPO

Al. Cieplińskiego 4: I piętro
tel.: 17 747 67 05,
fax.: 17 747 67 39
email: drp@podkarpackie.pl

Godziny pracy:
poniedziałek-piątek
7:30 – 15:30

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
gpi@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - https://www.podkarpackie.pl/index.php/fue

 

 

POZIOM KRAJOWY

Wsparcie w ramach "Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2014 - 2020”

https://www.gov.pl/web/przedsiebiorczosc-technologia/program-wspierania-inwestycji-o-istotnym-znaczeniu-dla-gospodarki-polskiej-na-lata-2011-2023  

 

Wsparcie w ramach sektorowych Programów Operacyjnych

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/skorzystaj/wsparcie-dla-mikro-malych-lub-srednich-przedsiebiorcow

 

1. Polska Agencja Inwestycji i Handlu
ul. Bagatela 12; 00-585 Warszawa;
fax: +48 22 334 98 89
e-mail dla inwestorów: invest@paih.gov.pl

 http://www.paih.gov.pl/

Granty rządowe przyznawane są na podstawie Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011 – 2023.

Szczegółowe informacje - https://www.paih.gov.pl/dlaczego_Polska/zachety_inwestycyjne#

 

2. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Unijny program umożliwia m.in. wsparcie przedsięwzięć badawczo-rozwojowych oraz wdrożenie wyników prac B+R w gospodarce.

Szczegółowe informacje - www.poir.gov.pl  

 

3. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Unijny program dzięki któremu przedsiębiorstwa mogą otrzymać środki na działania związane np. z np. gospodarką niskoemisyjną, ochronę środowiska, bezpieczeństwo energetyczne oraz ochronę zdrowia.

Szczegółowe informacje - www.pois.gov.pl

 

Instrumenty finansowe UE: www.instrumentyfinansoweue.gov.pl

 


Szczegółowe informacje wraz ze wzorami wniosków dostępne są na stronie internetowej Polskiej Agencji Informacji i Handlu http://www.paih.gov.pl

 

Wszelkie informacje dotyczące uregulowań prawnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce znajdują się na stronie Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w zakładce: prawo http://www.paih.gov.pl/prawo