Zapraszamy do pobrania poniższego dokumentu:

Harmonogram 2022 odbioru odpadów komunalnych wraz z instrukcją ich segregacji

Harmonogram 2021odbioru odpadów komunalnych wraz z istrukcją ich segregacji