W Urzędzie Miasta i Gminy w Sieniawie (parter) udostępniony jest pojemnik na zużyte baterie i akumulatory małogabarytowe.


Zachęcamy wszystkich mieszkańców, aby w trosce o środowisko naturalne aktywnie włączyli się w zbiórkę zużytych baterii i akumulatorów przenośnych, zorganizowaną przez Miasto i Gminę Sieniawa we współpracy z REBA Organizacja Odzysku S.A.