CEEB została uruchomiona w celu poprawy jakości powietrza w Polsce. Polska zgodnie z założeniami walki o czyste powietrze, ma na celu likwidację głównej przyczyny zanieczyszczeń, jaką jest emisja substancji powodujących smog z pieców węglowych. Celem CEEB będzie gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie szczegółowych danych o budynkach w całej Polsce. CEEB jest przede wszystkim produktem informatycznym, który umożliwi składanie deklaracji o użytkowanym źródle ciepła lub spalania paliw. Deklaracje będą składane zgodnie z przepisami ustawy o termomodernizacji za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

 

Kto jest zobowiązany złożyć deklarację do CEEB?

- w przypadku budynków jednorodzinnych: właściciel bądź jeden z współwłaścicieli budynku,

- w przypadku budynków wielorodzinnych: zarządca budynku.

Właściciele mają do dyspozycji dwa rodzaje deklaracji: dla budynków i lokali mieszkalnych (formularz A) oraz dla budynków i lokali niemieszkalnych (formularz B).

 

Jakie informacje będzie zawierała deklaracja?

1) imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;

2) adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;

3) informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach;

4) numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie);

5) adres e-mail (opcjonalnie).

 

Jak można będzie złożyć deklaracje do CEEB?

1) w formie elektronicznej pod adresem https://zone.gunb.gov.pl/ – wystarczy posiadać profil zaufany/bankowość elektroniczną/e-dowód; Jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób. Oprócz tego, że umożliwia to oszczędność czasu i pieniędzy, niewątpliwą zaletą jest to, że deklarację można złożyć nie wychodząc z domu. Zachęcamy wszystkich do korzystania z elektronicznego sposobu składania deklaracji.

2) w formie papierowej - wypełniony dokument można będzie wysłać listem albo złożyć osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy w Sieniawie, ul. Rynek 1, pok. 1.

 

Obowiązek złożenia deklaracji – terminy

Na wysłanie deklaracji właściciele będą mieli 12 miesięcy w przypadku budynków już istniejących. W przypadku nowo powstałych obiektów będzie to termin 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.

Wszystkie regulacje dotyczące Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków zostały sformułowane i zdefiniowane w rozdziale 5a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Szczegółowe informacje, formularze, instrukcję wypełniania oraz najczęściej zadawane pytania wraz z odpowiedziami znajdą Państwo na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego

https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z pracownikiem Urzędu Miasta i Gminy w Sieniawie pod nr 16 622 73 01 wew. 38.


Instrukcja-CEEB

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw - Formularz A

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw - Formularz A - przykład wypełnionej deklaracji

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw - Formularz B

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw - Formularz B - przykład wypełnionej deklaracji

Ulotka

Ulotka