W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.1842 tj. z dnia 2020.10.20), na podstawie art. 28a ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz.U.2020.2232 tj. z dnia 2020.12.14), od 04.01.2021 roku do odwołania nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie są udzielane za pomocą środków komunikacji na odległość wyłącznie przez telefon (praca zdalna).

 

Zapisy na porady:

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowany w Kańczudze

Telefon: 16 648 70 09 e-mail: npp@powiatprzeworsk.pl

 

Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej zlokalizowany w Przeworsku, ul. Lwowska 16

Telefon: 730 312 959, e-mail: fundacjapasieka@gmail.com

 

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej zlokalizowany w Sieniawie

Telefon: 733 660 566, e-mail: prawnikon.projekty@gmail.com

 

Do pobrania:

Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2021 r.

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa I i II część na 2021 r.