Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U.2021.945 t.j. z dnia 2021.05.21) Powiat Przeworski realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

W 2022 roku Starosta Przeworski na podstawie art. 9 ww. ustawy ustalił 3 punkty, w których będą realizowane zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

 

HARMONOGRAM UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I ŚWIADCZENIA NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO NA TERENIE POWIATU PRZEWORSKIEGO W 2022

 

1) Punkt w Kańczudze

Nieodpłatną pomoc prawną zapewnia Okręgowa Rada Adwokacka w Rzeszowie oraz Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie

 a) w siedzibie Zespołu Szkół w Kańczudze, ul. M. Konopnickiej 6

 - w poniedziałki w godzinach od 13.00 do 17.00 (Adwokat)

 b) w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sieniawa, ul. Rynek 1

 - we wtorki w godzinach od 9.00 do 13.00 (Adwokat)

 c) w siedzibie Urzędu Gminy Jawornik Polski, Jawornik Polski 30

 - w środy w godzinach od 9.00 do 13.00 (Radca prawny)

 c) w siedzibie Urzędu Gminy Zarzecze, ul. Długa 7

 - w czwartki w godzinach od 9.00 do 13.00 (Radca prawny)

 d) w siedzibie Urzędu Gminy Gać, Gać 275:

 - w piątki w godzinach od 9.00 do 11.00 (Radca prawny)

 od 11.00 do 13.00 (Adwokat)

 

Zapisy na porady:

  • Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowany w Kańczudze:

Telefon: 16 648 70 09 e-mail: npp@powiatprzeworsk.pl

 

2) Punkt w Przeworsku

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukację prawną zapewnia "Pasieka" Fundacja Rozwoju i Wsparcia z siedzibą w Rzeszowie

 a) w lokalu powiatowym w Przeworsku, ul. Lwowska 16

 - w poniedziałki w godzinach od 13.00 do 17.00

 - we wtorki w godzinach od 13.00 do 17.00

 b) w siedzibie Zespołu Szkół w Kańczudze, ul. M. Konopnickiej 6

 - w środy w godzinach od 09.00 do 13.00

 c) w siedzibie Urzędu Gminy Tryńcza, Tryńcza 127

 - w czwartki w godzinach od 9.00 do 13.00

 d) w lokalu powiatowym w Przeworsku, ul. Lwowska 16

 - w piątki w godzinach od 13.00 do 17.00

 

Zapisy na porady:

  • Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej zlokalizowany w Przeworsku, ul. Lwowska 16

Telefon: 730 312 959, e-mail: fundacjapasieka@gmail.com

 

3) Punkt w Sieniawie

Nieodpłatną pomoc prawną oraz edukację prawną zapewnia Fundacja Centrum Poradnictwa Prawnego "Prawnikon" z siedzibą w Rzeszowie

a) w siedzibie Urzędu Gminy Adamówka, Adamówka 97

 - w poniedziałki w godzinach od 9.00 do 13.00

 b) w siedzibie Urzędu Gminy Tryńcza, Tryńcza 127:

 - we wtorki w godzinach od 9.00 do 13.00

 c) w lokalu powiatowym w Przeworsku, ul. Lwowska 16

 - w środy godzinach od 9.00 do 13.00

 - w czwartki w godzinach od 9.00 do 13.00

 d) w siedzibie Zespołu Szkół w Sieniawie, ul. Rynek 4

 - w piątki w godzinach od 13.00 do 17.00

 

Zapisy na porady:

  • Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej zlokalizowany w Sieniawie

Telefon: 733 660 566, e-mail: prawnikon.projekty@gmail.com

 

Od 1 lipca 2021 r. wznowione zostało stacjonarne udzielanie porad w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu przeworskiego. W dalszym ciągu będzie możliwość skorzystania z porady na odległość.

 

- W Urzędzie Miasta i Gminy w Sieniawie pomocy prawnej udziela adwokat Aneta Bielec we wtorki w godz. 9.00 – 13.00 (Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowany w Kańczudze; Telefon: 16 648 70 09 e-mail: npp@powiatprzeworsk.pl)

- W siedzibie Zespołu Szkół w Sieniawie nieodpłatną pomoc prawną świadczą prawnicy Fundacji Centrum Poradnictwa Prawnego „Prawnikon” w piątki w godz. 13.00 – 17.00. (Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej zlokalizowany w Sieniawie, telefon: 733 660 566, e-mail: prawnikon.projekty@gmail.com)


Do pobrania:

Za 2021 r.:

Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2021 r.

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa I i II część na 2021 r.