Miasto i Gmina Sieniawa otrzymała dofinansowanie w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 na realizację zadania pod nazwą „Dostępna Gmina Sieniawa”.

Wysokość grantu wynosi 83 000,00 zł.
Grant jest finansowany ze środków europejskich w kwocie 69 952,40 zł , co stanowi 84,28 % powierzonego grantu oraz ze środków dotacje celowej w kwocie 13 047,60 zł , co stanowi 15,72 kwoty powierzonego grantu.

Celem projektu jest poprawa do 30.06.2023 r. dostępności do usług publicznych świadczonych przez Miasto i Gminę Sieniawa dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób niepełnosprawnych w obszarze dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej.

 

W ramach otrzymanego grantu zaplanowano między innymi w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Sieniawie przy ul. Rynek 1, 37-530 Sieniawa:

  • na rzecz poprawy dostępności architektonicznej: kontrastowe oznaczenie stopni na schodach, zakup i instalacja pochwytów w łazienkach, zakup podjazdu rampy antypoślizgowej, zakup i montaż drzwi zewnętrznych, doradztwo w zakresie dostępności;
  • na rzecz dostępności komunikacyjno–informacyjnej: zakup pętli indukcyjnej – stanowiskowej (2 szt.), zakup pętli indukcyjnej - przenośnej, zestaw kart komunikacyjnych do porozumiewania się z osobami głuchymi, przygotowanie zestawu materiałów informacyjnych w języku migowym, zakup zestawu komputerowego z dwoma monitorami przystosowanymi do usługi tłumacza języka migowego on-line, usługę tłumacza języka migowego on-line, zakup ramek do podpisu, wykonanie i montaż tabliczek przydrzwiowych z wypukłym oznaczeniem nr pokoju, opisem w alfabecie Braille’a i kodem QR, wykonanie oznaczeń za pomocą piktogramów – tabliczek, tablicę informacyjno-nawigacyjną, tyflomapę dużą wiszącą, dzwonek przywołujący do tyflomapy, doradztwo w zakresie dostępności.

 

POŁĄCZ SIĘ Z TŁUMACZEM JĘZYKA MIGOWEGO