NUMER RACHUNKU BANKOWEGO URZĘDU MIASTA I GMINY W SIENIAWIE

Bank Spółdzielczy Rzeszów O/Sieniawa

Nr 36 9162 1010 2003 1500 0316 0001