Oświadczenie o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanych przez Miasto i Gminę Sieniawa PDF

 

Oświadczenie o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanych przez Miasto i Gminę Sieniawa wersja edytowalna