Zachęcam Państwa do inwestowania w Gminie Sieniawa, w której stworzyliśmy dobry klimat dla biznesu.

Miasto i Gmina Sieniawa - nowocześnie zarządzana o dużym potencjalne gospodarczym z perspektywami na dalszy rozwój, z wykwalifikowaną kadrą Urzędu Miasta i Gminy w Sieniawie i doskonałym kontaktem z przedsiębiorcami. Malowniczo położona na terenie Sieniawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu wśród rozległych Lasów Sieniawskich i rzek – Sanu, Lubaczówki i Lubieni, ma wyjątkowe walory przyrodnicze i krajobrazowe. Najcenniejszy fragment drzewostanu znajduje się na terenie leśnictwa Witoldówka i został objęty ochroną w ramach rezerwatu przyrody „Lupa”. Okoliczne rzeki i stawy hodowlane przyciągają wędkarzy, lasy zachęcają miłośników przyrody do korzystania z leśnych ścieżek, duktów, a w sezonie letnim przyciągają grzybiarzy i zbieraczy jagód.

Przyroda sprzyja rozwojowi agroturystyki. Sieniawszczyzna jest bogata w zabytki kultury materialnej, które są celem odwiedzin turystów. Osią wszelkich poczynań inwestycyjnych jest podnoszenie jakości życia i zaspokajanie potrzeb lokalnej społeczności. Korzystne położenie i znakomicie rozwinięta infrastruktura sprawiają, że gmina jest przyjazna rozwojowi biznesu. Działalność gospodarczą prowadzi tutaj około 300 podmiotów, głównie o profilu budowlanym, handlowym i przemysłowym. Gmina Sieniawa jest miejscem, które stale się zmienia, aby zagwarantować obecnym, a także przyszłym mieszkańcom odpowiednio wysoki komfort życia. Połączenie możliwości rozwoju oraz walorów przyrody nadaje naszej gminie wyjątkowy charakter.

Jesteśmy gminą otwartą na inwestorów zewnętrznych. Każdy, kto chce skutecznie zainwestować swój kapitał, uruchomić działalność produkcyjną lub usługową, zapraszam do Miasta i Gminy Sieniawa. W naszej gminie przedsiębiorcy są mile widziani i szanowani, a ich wysiłek jest w pełni doceniany. Czynimy wszystko, aby nasza gmina była atrakcyjna dla inwestorów. Na swoim terenie oferujemy Państwu duży wybór gruntów pod inwestycje, dogodne połączenia komunikacyjne, a także wsparcie merytoryczne w procesie inwestycyjnym. Jestem przekonany, że atuty Miasta i Gminy Sieniawa przekonają Państwa do inwestowania właśnie u Nas.

                                                                            Burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa

                                                                                                Adam Woś

 


 

CHARAKTERYSTYKA GMINY

Miasto i Gmina Sieniawa – gmina miejsko-wiejska, leżąca na prawym brzegu Sanu w północno-wschodniej części woj. podkarpackiego, o charakterze rolniczym. Administracyjnie usytuowana jest w pow. przeworskim. Od strony południowo-wschodniej miasto otaczają rozległe tereny lasów sieniawskich, natomiast od strony północnej sąsiaduje z Puszczą Sandomierską. Dzięki dogodnemu położeniu gmina Sieniawa rozwija się dynamicznie zarówno pod względem ekonomiczno – gospodarczym, jak i społeczno – kulturalnym.

Administracyjny obszar gminy obejmuje miasto Sieniawa oraz 9 jednostek pomocniczych, tzw. sołectw:

- Sieniawa – powierzchnia 674,20 ha;

- Czerce – powierzchnia 2451,42 ha;

- Czerwona Wola – powierzchnia 1422,59 ha;

- Dobra – powierzchnia 3475,42 ha;

- Dybków – powierzchnia 457,94 ha;

- Leżachów – powierzchnia 995,75 ha;

- Paluchy – powierzchnia 430,90 ha;

- Pigany – powierzchnia 591,73 ha;

- Rudka – powierzchnia 1510,56 ha;

- Wylewa – powierzchnia 739,34 ha.

W mieście Sieniawa znajduje się siedziba organów samorządowych i zarazem centrum administracyjne gminy. Powierzchnia miasta obejmuje 674 ha, z czego 469 ha przeznaczona jest do użytku rolnego. Miasto jest centrum regionalnego przemysłu rolno-spożywczego, stanowi ośrodek usługowy dla obszaru wiejskiego oraz centrum turystyczno-wypoczynkowe gminy.

Powierzchnia gminy to 12 750 ha, co stanowi niespełna 20% powierzchni powiatu przeworskiego. Tereny leśne - 5 209,65 ha powierzchni gminy, co stanowi około 40% jej obszaru. Pozostały obszar gminy został zagospodarowany pod użytek rolny oraz zabudowę gospodarstw domowych i aglomeracji miejskiej. Tereny rozciągają się wzdłuż prawego brzegu Sanu, stanowią strefę rozwoju rolnictwa. 

 

Dane statystyczne

Powierzchnia gminy: 127,5 km²

Liczba mieszkańców: 6 961 [według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.]

Gęstość zaludnienia: 55,70 os./km²

Stopa bezrobocia w pow. przeworskim - 10,7% (maj 2022 r.)

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw – 5270,36 zł, maj 2022 r., woj. podkarpackie

 

DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA

System komunikacyjny miasta i gminy Sieniawa oparty jest na systemie dróg wojewódzkich, powiatowych oraz dróg lokalnych: gminnych i miejskich. Miasto Sieniawa jest ważnym węzłem komunikacyjnym, przez który przebiegają następujące drogi wojewódzkie:

 •  nr 835, relacji: Lublin–Przeworsk–Dynów–Grabownica Starzeńska;
 •  nr 867, relacji: Sieniawa–Wola Mołodycka–Oleszyce–Lubaczów–Hrebenne;
 •  nr 870, relacji: Sieniawa–Wiązownica–Jarosław.

Powyższe drogi stanowią podstawowe połączenie lokalnego systemu komunikacji z drogami krajowymi i międzynarodowymi.

Gmina Sieniawa, w ujęciu administracyjnym, sąsiaduje: od strony północnej z gminą Adamówka; od strony wschodniej z gminą Wiązownica (powiat jarosławski); od strony południowo-wschodniej z gminą Jarosław (powiat jarosławski); od strony południowo-zachodniej z gminą Tryńcza; od strony zachodniej z gminą Leżajsk (powiat leżajski).

Odległości:

Rzeszów - 55 km

Leżajsk - 17 km

Przeworsk - 18 km

Przeworsk-Gorliczyna, węzeł autostrady A4 - 16 km, i kolejne 2 km do drogi krajowej 94.

Jarosław - 22 km

Budomierz-Hruszów, przejście graniczne Polska-Ukraina - 52 km.

Korczowa-Krakowiec, przejście graniczne, Polska-Ukraina - 55 km

Niewątpliwym atutem lokalizacji Sieniawy jest położenie w pobliżu granicy z Ukrainą, dzięki któremu przedsiębiorcy zyskują łatwy dostęp do kooperantów, klientów oraz pracowników z sąsiedniego kraju.

 

Najbliższe międzynarodowe porty lotnicze:

Rzeszów–Jasionka – 58 km,

Kraków–Balice – 228 km,

Katowice–Pyrzowice – 320 km,

Warszawa–Lotnisko Chopina – 328 km.

 

Infrastruktura techniczna

Gmina Sieniawa jest prężnie rozwijającą się gminą, a dowodem na to jest zrealizowanie szeregu inwestycji, m.in. budowa, utwardzenie i modernizacja dróg gminnych (ponadto partycypacja w kosztach modernizacji dróg powiatowych i wojewódzkich czy budowy chodników), infrastruktura wodno-kanalizacyjna (budowa i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, opracowanie dokumentacji itp.) i infrastruktura sportowa. 

Dostęp do sieci wodociągowej w gminie posiada 99% mieszkań. Dostęp do sieci kanalizacyjnej posiada 79,36% mieszkań (stan na koniec 2021 r.)

W 2019 r. oddany został do użytku Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

 

Sektory "wysokiej szansy"

 • rolno-spożywczy
 • budowlany
 • transportowy
 • przetwórstwo przemysłowe
 • leśnictwo

 

LUDNOŚĆ

Miasto i Gmina Sieniawa, pod względem liczby mieszkańców, zajmuje trzecią pozycję w powiecie przeworskim. Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. w Mieście i Gminie Sieniawa mieszkało 6 961 osób.

50,04% - mężczyźni

49,96% - kobiety

66,24% ludności gminy w wieku produkcyjnym (4 611 osób)

19,43% ludności w wieku przedprodukcyjnym

14,34% mieszkańców w wieku poprodukcyjnym

Ujemne saldo migracji. Tendencję napływu odnotowuje się w szczególności w mieście Sieniawa oraz miejscowości Dybków. Najwięcej osób napływa z obszarów wiejskich. Migracje mają różny charakter, jednak dominującym powodem jest poszukiwanie pracy.

 

Edukacja

4 szkoły podstawowe dla których organem prowadzącym Miasto i Gmina Sieniawa:

 • Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Sieniawie
 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Czerwonej Woli
 • Szkoła Podstawowa im. prof. K. Sucheckiegow  Wylewie
 • Szkoła Podstawowa im. I. Krasickiego w Rudce

 przedszkole:

 • Przedszkole Miejskie w Sieniawie 

 

ponadto placówki niepubliczne:

 • Przedszkole Niepubliczne Sióstr Służebniczek NMP w Sieniawie
 • Przedszkole "Kraina marzeń dziecięcych"
 • Żłobek "Sieniawskie Skrzaty"

Placówka, dla której organem prowadzącym jest Powiat Przeworski:

 • Zespół Szkół w Sieniawie (szkoła ponadpodstawowa)

Więcej w zakładce ---> Edukacja

 

Najprężniej działające przedsiębiorstwa w gminie Sieniawa

Lp.

Nazwa firmy

Dane teleadresowe

 

1.

GRAN-TECH Sp. z o.o.

Wylewa 244, 37-530 Sieniawa,

tel. +48 16 732 49 39

 

2.

DREWNOLAND s.c.

Manasterz 110A, 37-522 Wiązownica, tel. +48 603 139 562

 

3.

NewKom Eko Sp. z o.o.

Leżachów 147, 37-530 Sieniawa

tel. +48 16 307 45 00

 

4.

EURO OKNA-PLUS

Sp. z o.o.

ul. Stefana Czarnieckiego 28, 37-530 Sieniawa, tel. +48 16 622 70 41

 

5.

PROBART Okna Drzwi Podłogi

ul. Józefa Piłsudskiego 4, 37-530 Sieniawa, tel. +48 575 905 044

 

 

INSTYTUCJE okołobiznesowe i współpracy DLA INWESTORA

Gmina Sieniawa stara się nawiązywać współpracę z różnymi instytucjami, organizacjami gospodarczymi, instytucjami otoczenia biznesu, jednostkami samorządu terytorialnego i innymi podmiotami, które działają na rzecz rozwoju polskiej gospodarki, podniesienia standardów obsługi biznesowej, promocji dobrych praktyk w działalności gospodarczej i przedsiębiorczości.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. wraz z Centrum Obsługi Inwestora

Inkubator Technologiczny PPNT AEROPOLIS

36-002 Jasionka 954

tel. +48 17 773 68 53

www.coi.rzeszow.pl

 

Powiatowy Urząd Pracy - https://przeworsk.praca.gov.pl/  

Starostwo Powiatowe w Przeworsku - https://www.powiatprzeworsk.pl

Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu - www.mielec.pl/marr

Centrum Wspierania Biznesu w Rzeszowie przy Stowarzyszeniu Promocji Przedsiębiorczości - http://www.spp.org.pl/

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego RARR S.A.http://www.rarr.rzeszow.pl/

Jarosławska Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości

Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. - www.tarnobrzeg.pl/gospodarka/tarr.html

Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.http://www.barr-ustrzyki.pl/

Podkarpacka Izba Gospodarcza - http://www.pigkrosno.pl/

Regionalna Izba Gospodarcza w Stalowej Wolihttp://rig-stw.pl/

Towarzystwo ALTUM - Rzeszówhttp://www.altum.org.pl/

Podkarpacki Klub Biznesuhttps://pkb.net.pl/

Rzeszowski Ośrodek Samorządu Terytorialnego - Rzeszowski Klub Przedsiębiorczości

ASSISTO - Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Sp. z o.o.www.assisto.net

Podkarpacki Fundusz Rozwojuhttps://www.pfr-podkarpackie.pl/

Polska Agencja Inwestycji i Handlu - https://www.paih.gov.pl/pl  

Polska Strefa Inwestycji - https://www.biznes.gov.pl/Polska_Strefa/Inwestycji

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa - http://www.kowr.gov.pl  

Specjalne Strefy Ekonomiczne [podkarpackie]

***

Miasto i Gmina Sieniawa to nie tylko atrakcyjne miejsce do życia. Gmina sprzyja przedsiębiorcom i inwestorom. Ma duży potencjał gospodarczy, ze względu na dobrą lokalizację, aktywnych przedsiębiorców i mieszkańców, wysoki poziom szkolnictwa oraz dobrze rozwiniętą infrastrukturę drogową, wodociągową i sanitarną. Bardzo dobrze rozwinięty jest sektor rolniczy. Solidni partnerzy mogą także liczyć na pomoc administracyjno-prawną w załatwieniu wszelkich formalności.

 

Formy spędzania wolnego czasu w okolicy

Obiekty służące do wypoczynku, rekreacji, uprawiania sportu w Gminie Sieniawa:

 • Kompleks sportowy przy Szkole Podstawowej w Sieniawie (hala z krytą pływalnią) ---> Facebook BASEN W SIENIAWIE
 • Siłownia stacjonarna z salą fitness w budynku hali na piętrze /obiekt komercyjny/;

 • Hala Sportowa im. Dariusza Michalskiego z częścią hotelową;

 • Stadion Miejski „Sokół” z zapleczem socjalnym, bieżnią tartanową 100 m;

 • Kompleks sportowy „Moje Boisko – Orlik 2012” – boisko orlik i boisko tartanowe wielofunkcyjne przy stadionie miejskim;

 • Boisko sportowe boczne przy stadionie;

 • Plac zabaw z siłownią na świeżym powietrzu przy CKSiR „Sokół”;

 • Boisko tartanowe wielofunkcyjne przy placu targowym;

 • Siłownia na świeżym powietrzu przy placu targowym;

 • Boisko tartanowe wielofunkcyjne w Czerwonej Woli;

 • Boisko trawiaste do piłki nożnej i boisko tartanowe wielofunkcyjne w Wylewie;

 • Boisko trawiaste do piłki nożnej i boisko tartanowe wielofunkcyjne w Leżachowie;
 • Boisko trawiaste do piłki nożnej i boisko tartanowe wielofunkcyjne w Rudce;
 • Boisko tartanowe wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej w Sieniawie;
 • Boisko tartanowe wielofunkcyjne i plac zabaw przy OSP w Czercach;
 • trzy place zabaw dla dzieci w Sieniawie na ul. Zielonej, w centrum miasta obok placu targowego oraz przy centrum kultury i bibliotece;
 • place zabaw w 8 sołectwach gminy: w Czercach, Dobrej, Dybkowie, Leżachowie, Paluchach, Piganach, Rudce;
 • dwie siłownie plenerowe w Sieniawie – w centrum miasta przy placu targowym oraz przy centrum kultury (obie w sąsiedztwie placów zabaw);

Wszystkie obiekty wykorzystywane są do uprawiania rekreacji przez mieszkańców – zorganizowane grupy, głównie dzieci, młodzież szkolną, młodych sportowców, seniorów. Korzystają z nich także mieszkańcy sąsiednich gmin i turyści.

W gminie działa Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji „Sokół” w Sieniawie – do zadań CKSiR należy m.in. organizacja zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych, propagowanie aktywnego stylu życia czasu oraz realizacja wszelkich działań w zakresie sportu, kultury fizycznej i rekreacji; organizowanie różnorodnych form aktywności dla dzieci i młodzieży w okresie ferii i wakacji oraz w ciągu roku szkolnego, organizowanie koncertów, spektakli, konkursów, imprez artystycznych, rozrywkowych i sportowych. Szeroką ofertę zajęć proponuje także Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Sieniawa.

---> Strona internetowa CKSiR "Sokół"

---> Facebook CKSiR "Sokół"     

---> Facebook Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Sieniawa

 

Zespół pałacowo-parkowy w Sieniawie - ogólnodostępny przez cały rok, jedno z ulubionych miejsc rekreacji, spacerów mieszkańców i turystów oraz miejsce rowerowych wypraw. W ofercie komercyjnej historyczny kompleks posiada relaksacyjną, leśną strefę SPA znajdującą się w samym sercu ogromnego parku. ---> Facebook Pałac w Sieniawie

 

Trasy do uprawiania nordic walking - „Park Nordic Walking Sieniawa”

Każdy park ma określoną długość i zróżnicowany stopień trudności; trasa zielona – łatwa, trasa czerwona- średnia oraz trasa czarna – trudna. Wyjście na poszczególne trasy zaczynają się w obrębie gminy w jednym miejscu i mają formę pętli. Dzięki temu możliwe jest dowolne wydłużanie i skracanie pokonywanej trasy oraz zmiana kierunku marszu. Trasy są oznakowane znakami kierunkowymi oraz czytelnymi tablicami informacyjnymi  które zawierają opisy poszczególnych tras i wskazują ich  przebieg, zawierają ogólne informacje na temat techniki, doboru sprzętu i walorów zdrowotnych nordic walking.

 

W Sieniawie i okolicy są bardzo dobre warunki do pieszych i rowerowych wycieczek. M.in. trasy nordic walking wykorzystywane są również jako trasy rowerowe.

 

Znakomitym miejscem do rekreacji są lasy Nadleśnictwa Sieniawa wchodzące w skład Sieniawskiego Obszaru Krajobrazu Chronionego, jednego z elementów regionalnego systemu wielkoobszarowych form ochrony przyrody. Duże zróżnicowanie siedlisk oraz różnorodność szaty roślinnej składają się na wyjątkowe walory przyrodnicze i krajobrazowe tego terenu, wchodzącego w skład rozległego kompleksu Lasów Sieniawskich, stanowiących część dawniej Puszczy Sandomierskiej. Na żyznych glebach części wschodniej występują lasy i bory mieszane nadające krajobrazowi niepowtarzalne piękno dzięki znacznej różnorodności form i stopniowemu przechodzeniu jednych w drugie. W znacznej części zaliczone do lasów ochronnych, w tym wodochronnych, masowego wypoczynku ludności, nasiennych, ostoi zwierząt podlegających ochronie gatunkowej.

Na terenie Nadleśnictwa Sieniawa znajdują się obiekty przyrodnicze i dydaktyczne, będące miejscami wypoczynku i rekreacji, chętnie odwiedzanymi przez mieszkańców i turystów:

 • Rezerwat przyrody – „LUPA" – o powierzchni 4,23 ha, utworzony w celu zachowania wartości naukowych i dydaktycznych fragmentu lasu, który posiada cechy zespołu naturalnego, z występującymi w nim stanowiskami roślin i zwierząt podlegających ochronie prawnej. Jest on pozostałością dawnej Puszczy Sandomierskiej
 • Użytki ekologiczne o pow. 32,48 ha. Powierzchnie zostały objęte ochroną w celu zachowania ich wartości przyrodniczych, krajobrazowych i naukowo-dydaktycznych. Obejmują zbiorniki wodne, torfowiska i bagna.
 • 37 obiektów ustanowionych jako pomniki przyrody. To pojedyncze okazałe drzewa, głównie dęby i lipy odznaczające się sędziwym wiekiem i okazałymi rozmiarami.
 • Leśna ścieżka edukacyjna – Radawa. Przebiega przez tereny Leśnictwa Czerwona Wola uroczysko „Derweckie" koło Radawy. Trasa ścieżki liczy 3,8 km długości. Podzielona jest na etapy prowadzące do 10 przystanków tematycznych. Czas pokonania całej trasy od 1 do 4 godzin w zależności od sprawności ruchowej zwiedzających. Możliwość skorzystania z przewodnika.
 • Sala edukacyjna „Leśna Sala Twórczości" – przystosowana do zajęć dla młodszych i starszych.
 • Zielona Klasa - znajduje się na terenie leśnictwa Witoldówka przy siedzibie leśnictwa. Wyposażona jest w wiatę, stoły i ławki. Odbywają się tutaj zajęcia głównie dla dzieci i młodzieży.
 • Izba edukacji leśnej – zlokalizowana obok siedziby Nadleśnictwa Sieniawa. Jednorazowo pomieści do 40-50 osób. Możliwość wysłuchania prelekcji na wcześniej uzgodniony temat oraz zobaczenia filmów przyrodniczych i naukowych o tematyce leśnej. Przy okazji zobaczyć można trofea myśliwskie i inne eksponaty dotyczące leśnictwa.
 • Ogród dendrologiczny

 

Dla mieszkańców i turystów – miłośników przyrody na terenie Nadleśnictwa Sieniawa zlokalizowane są parkingi śródleśne i pole biwakowe. Znajdują się tam wiaty, zadaszenia, stoły, ławy, miejsca ogniskowe. Atrakcyjności rekreacyjnej temu terenowi dodaje możliwość obfitych zbiorów grzybów jadalnych i runa leśnego. W letnim sezonie lasy sieniawskie są jednymi z najczęściej odwiedzanych przez grzybiarzy w regionie. Rodziny chętnie spędzają czas na spacerach czy wypoczywając w okolicy leśnych stawów. W sezonie zimowym organizowane są kuligi i ogniska.

---> Strona internetowa Nadleśnictwa Sieniawa

---> Facebook Nadleśnictwa Sieniawa

 

Tereny rekreacyjne nad rzeką Lubaczówką w Czerwonej Woli – tereny prywatne i dostępne publicznie dla osób szukających spokoju i odpoczynku na łonie natury. Ze względu na dogodną lokalizację oraz unikatowy mikroklimat (bory sosnowe) intensywnie rozwija się tutaj budownictwo letniskowe.

 

Zbiornik wodny „Żwirownia” w Piganach (Pigany – Kępa) – miejsce uprawiania wędkarstwa dla amatorów i nie tylko. Organizowane są tu również zawody wędkarskie dla dzieci i dorosłych. W sezonie na morsowanie nie brakuje tu amatorów zimnych kąpieli. Miejsce cieszy się coraz większą popularnością.

 

GALERIA

 

Panorama Sieniawy

Ratusz w Sieniawie

Sieniawa

Zespół pałacowo-parkowy w Sieniawie

Rzeka San, dw 835