Od 2012 roku handlujący i kupujący mogą korzystać ze zmodernizowanego targowiska miejskiego, zlokalizowanego przy ul. Poniatowskiego. Prowadzenie targowiska jest zadaniem własnym gminy Sieniawa, służącym zaspokajaniu potrzeb mieszkańców.

 

Na placu wydzielona została powierzchnia parkingowa oraz handlowo-komunikacyjna. Obszar pokrywa kostka brukowa z rozdzieleniem obu obszarów za pomocą obrzeża chodnikowego i częściowym odgrodzeniem przestrzeni parkingu słupkami zabezpieczającymi. Na obszarze części handlowo-pieszej zlokalizowano w osi istniejącego parkingu wiatę handlową oraz budynek gospodarczo-socjalny dla handlujących oraz dla obsługi placu. Teren targowiska jest oświetlony i monitorowany.

 

Po modernizacji dofinansowanej ze środków unijnych, targowisko jest nie tylko czynnikiem rozwoju gospodarczego, ale także urbanistycznym dopełnieniem zabytkowej zabudowy i historycznej panoramy miasta. Stylowe wiaty nawiązują architekturą do barokowego ratusza, kościoła i stuletnich kamieniczek w rynku. Funkcjonowanie targowiska ma wpływ na poprawę konkurencyjności producentów rolnych, rolno-spożywczych i ekologicznych oraz promocję lokalnego rynku zbytu. Na targu można zakupić przede wszystkim artykuły odzieżowe, obuwnicze, rolno-spożywcze, regionalne, ekologiczne i rękodzielnicze, meble i artykuły AGD.

 

Targowisko jest czynne codziennie w godz. 6.00 – 13.00, jednak tradycyjny dzień handlowy w Sieniawie to czwartek.

 

Kontakt w sprawie rezerwacji miejsc handlowych, a także uwagi i wnioski dotyczące funkcjonowania targowiska należy kierować do pracownika Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska:

 

Magdalena Mątkowska-Czyż

Urząd Miasta i Gminy w Sieniawie

ul. Rynek 1

37-530 Sieniawa

tel. 16 622 73 01 wew. 37

kom. 731 270 521

magdalena.matkowska-czyz@sieniawa.pl

II piętro, pok. 17

 

Pliki do pobrania:

Uchwała nr XVII/143/2012 Rady Miejskiej w Sieniawie z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu targowiska miejskiego przy ul. Poniatowskiego w Sieniawie”

 

Uchwała nr XIV/131/2020 Rady Miejskiej w Sieniawie z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie Miasta Sieniawa, określenia dziennych stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru, określenia inkasenta oraz wynagrodzenia za inkaso