Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

ul. Augustowska 8A

37-530 Sieniawa

tel. 603 693 830
 

Godziny otwarcia:

poniedziałek – nieczynne

wtorek 7.30 – 15.30

środa 7.30 – 15.30

czwartek 7.30 – 15.30

piątek 7.30 – 15.30

sobota 7.00 – 15.00

 

Odbiór odpadów komunalnych przez PSZOK jest nieodpłatny dla mieszkańców miasta i gminy Sieniawa, posiadających deklarację na odbiór odpadów. W punkcie PSZOK przyjmowane są tylko te odpady, które są posegregowane na poszczególne frakcje, przywożone z terenu Miasta i Gminy Sieniawa oraz których ilość i charakter jest tożsamy z odpadami powstającymi w gospodarstwie domowym. Odpady zmieszane nie są przyjmowane.

Przyjęcie odpadów każdorazowo nadzoruje pracownik. Pozostawienie odpadów na obiekcie i pod bramą poza godzinami pracy podlega karze grzywny. Teren PSZOK jest monitorowany.

 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zapewnia przyjęcie odpadów takich jak:

 • przeterminowane leki
 • odpady wielkogabarytowe (w tym meble)
 • odpady zielone
 • odpady budowlane, poremontowe i rozbiórkowe (w tym gruz)
 • zużyte opony
 • elektrośmieci, czyli sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie i akumulatory
 • odzież i tekstylia
 • makulatura i tektura
 • chemikalia
 • odpady ze szkła (butelki, słoiki, szklane opakowania po kosmetykach)
 • odpady z metali, tworzyw sztucznych

 

Przyjęcie odpadów w PSZOK od właścicieli nieruchomości zamieszkałych (osób prywatnych) odbywa się bezpłatnie z zastrzeżeniem limitów:

 • odpady zielone (tylko dla osób które zadeklarowały brak kompostownika i płacą wyższą stawkę);
 • odpady budowlane i rozbiórkowe z nieruchomości, z wyłączeniem odpadów zawierających azbest, pochodzące z drobnych remontów i napraw wykonywanych systemem gospodarczym w ilości maksymalnej do 300 kg/rok od gospodarstwa, odpady styropianowe w tym wełna mineralna i pianka w ilości maksymalnej do 6 szt. worków o pojemności 120 litrów/rok od gospodarstwa domowego pochodzące z drobnych remontów i napraw wykonywanych systemem gospodarczym:
 • zużyte opony pochodzące z rowerów, wózków, motorowerów, motocykli i samochodów osobowych w ilości maksymalnej do 8 szt./rok od gospodarstwa.
 • odpady wielkogabarytowe (np. meble, dywany, panele podłogowe) w ilości maksymalnej do 200 kg/rok od gospodarstwa

 

PSZOK nie przyjmie odpadów, których nie można zidentyfikować, zawierających azbest i smołę. Dostarczane odpady nie mogą być zanieczyszczone innymi odpadami. Odpady zielone muszą być rozdrobnione, a odpady wymagające opakowania (chemikalia) muszą być umieszczone w szczelnych pojemnikach i oznaczone etykietą identyfikacyjną. Pamiętajmy, aby meble opróżnić z zawartości.

 

Pliki do pobrania:

Upoważnienie jednorazowe do przekazania odpadów

Broszurka informacyjna PSZOK