Położony przy ul. Zielonej 37, założony w II połowie XVII wieku. Zajmuje powierzchnię 0,9 ha na której zachowało się około siedmiuset nagrobków z napisami w języku hebrajskim, w różnym stanie. Najstarszy pochodzi z 1686 roku. W 1970 roku uporządkowano teren nekropolii.

W południowej części cmentarza znajduje się odbudowany w 1978 r. ohel, w którym spoczywają Jechiezkiel Szraga syn Chaima Halberstam, cadyk i założyciel jesziwy w Sieniawie oraz Nachum, syn Jakowa Weidenfeld, wieloletni cadyk z Dąbrowy Tarnowskiej.

W latach 90. XX wieku wystawiono nowe ogrodzenie nekropolii. Cmentarz nie jest dostępny na co dzień. Klucze do bram posiada jeden z mieszkańców Sieniawy.