„Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę” (art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt).

 

OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘ DOMOWE

1. Osoba utrzymująca zwierzęta domowe winna jest im zapewnić schronienie przed negatywnym wpływem czynników atmosferycznych, z dostępem do światła dziennego i umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała.

2. Zabrania się trzymania zwierząt domowych na uwięzi (długość nie może być krótsza niż 3 m) w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby lub powodujący u nich uszkodzenie ciała lub cierpienie oraz niezapewniający możliwości niezbędnego ruchu.

3. Zwierzęciu należy zapewnić odpowiednią karmę i stały dostęp do wody.

4. Osoby będące właścicielami lub opiekunami zwierząt domowych zobowiązani są do prawowania nad nimi opieki w sposób minimalizujący uciążliwość oraz wykluczający stworzenie zagrożenia bezpieczeństwa dla innych osób.

5. W miejscach publicznych psy można prowadzić wyłącznie na smyczy, a psy agresywne także w kagańcu.

6. Spuszczanie psa ze smyczy jest możliwe jedynie w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko w przypadku zachowania pełnej kontroli nad psem przez towarzyszącą mu osobę.

7. Właściciele lub opiekunowie psów i innych zwierząt zobowiązani są do usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta na terenach użyteczności publicznej (chodniki, jezdnie, trawniki, zieleńce, place itp.)

 

ZAPOBIEGANIE BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT I ZAPEWNIENIE IM OPIEKI

Los bezdomnych zwierząt nie jest nam obojętny, dlatego zachęcamy wszystkich do podjęcia współpracy z Urzędem Miasta i Gminy Sieniawa celem zarówno szukania bezdomnym zwierzętom nowych domów, ale również do m. in. dokarmiania bezpańskich kotów. W tym celu został opracowany „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Sieniawa”

 

W sytuacji, kiedy zwierzę jest ranne, potwierdzonej bezdomności lub gdy pies jest agresywny oraz dopuszcza się ataku na człowieka sprawę należy niezwłocznie zgłosić w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy Sieniawa osobiście pok. nr 17, telefonicznie - 16 622 73 01 wew. 37.

Przekazując zgłoszenie należy podać swoje dane osobowe, miejsce przebywania zwierzęcia oraz numer kontaktowy. W dni wolne od pracy w przypadku psa, który jest agresywny, atakuje przechodniów bezzwłocznie należy powiadomić Policję.

Dbajmy o to, aby nasze czworonogi pozostawały w obrębie naszych posesji, pozwoli to uniknąć zgłaszania ich jako bezdomne oraz ponoszenia kosztów interwencji weterynarza, a także umieszczenia psa w schronisku.

Zwierzę pozostawione bez nadzoru właściciela jest nie tylko zagrożeniem dla samych zwierząt, ale i mieszkańców, a w szczególności dzieci. Reagujmy zawsze, kiedy jesteśmy świadkami porzucenia zwierzęcia. Jeśli zwierzę porzucane jest z samochodu nie bójmy się spisać numeru rejestracyjnego pojazdu i zgłosić sprawę na Policję lub do Urzędu Miasta i Gminy w Sieniawie.

 

LECZENIE, WYŁAPYWANIE, UMIESZCZANIE W SCHRONISKU

Miasto i Gmina Sieniawa opiekę nad zwierzętami bezdomnymi, rannymi, które ucierpiały w wyniku zdarzeń drogowych oraz doraźne ich wyłapywanie zleciła Gabinetowi Weterynaryjnemu „Eskulap” w Nowej Sarzynie, ul. Bolesława Prusa 23.

 

KASTRACJA, STERYLIZACJA

W ramach umowy z gabinetem weterynaryjnym wykonywane są zabiegi m.in. kastracji/sterylizacji wolno żyjących kotów, które mają na celu ograniczenie ich niekontrolowanego rozrodu.

 

ADOPTUJ PSIAKA. CZWORONOGI SZUKAJĄCE NOWEGO DOMU

Miasto i Gmina Sieniawa zachęca mieszkańców do adopcji bezpańskich zwierząt znalezionych na jej terenie. W ramach adopcji zapewniamy sterylizację/kastrację, niezbędne szczepienia. Powyższe zabiegi wykonywane są na koszt gminy.

Ty też możesz pomóc bezdomnym zwierzętom. Znalezione na terenie gminy zwierzęta są przekazywane do Schroniska dla bezdomnych zwierząt „AZORKOWO”, Sigiełki 59, 37-418 Krzeszów. Tam również psy czekają na swoich nowych właścicieli. Zachęcamy do pomocy czworonogom znajdującym się w tym schronisku.

 

 

Więcej Informacji udzieli pracownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska:

 

Magdalena Mątkowska-Czyż

Urząd Miasta i Gminy w Sieniawie

ul. Rynek 1

37-530 Sieniawa

tel. 16 622 73 01 wew. 37

kom. 731 270 521

magdalena.matkowska-czyz@sieniawa.pl

II piętro, pokój 17