Administrowanie usługami zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków z wykorzystaniem gminnej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej powierzono spółce Gospodarka Komunalna sp. z o.o. W związku z tym wszelkie awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej należy zgłaszać:

 

  • telefonicznie pod nr 795 410 759 telefon czynny całą dobę
  • telefonicznie pod nr 16 622 72 35 w godz. 7.30 - 15.30 (poniedziałek-piątek)
  • drogą e-mail: gk@sieniawa.pl
  • osobiście w siedzibie gminnej spółki przy ul. Augustowskiej 15 w Sieniawie