Od 1 lipca 2018 r. w Mieście i Gminie Sieniawa zmienił się system segregacji odpadów obowiązujący wszystkich mieszkańców gromadzących odpady w sposób selektywny. Według nowych zasad segregacja odpadów surowcowych odbywa się z rozdzieleniem do osobnych pojemników lub worków:

 • papier - kolor niebieski,
 • szkło - kolor zielony,
 • metale i tworzywa sztuczne - kolor żółty,
 • odpady ulegające biodegradacji - kolor brązowy.
 • odpady pozostałe (resztkowe) powinny się znaleźć w pojemnikach w kolorze czarnym.

Właściciele nieruchomości obecnie używane pojemniki zobowiązani są do oznakowania napisem wskazującym rodzaj odpadów, na jakie są przeznaczone. Na wymianę pojemników we właściwych kolorach będą mieli czas do 30 czerwca 2022 r. Właściciele nieruchomości stosujący do segregacji odpadów worki powinni zapewnić je w takich kolorach, jakie obowiązują dla poszczególnych odpadów, czyli: papier to worek niebieski, szkło to worek zielony, metale i tworzywa sztuczne to worek żółty, odpady ulegające biodegradacji to worek brązowy. 

 

BIO - WOREK BRĄZOWY -

WRZUCAMY:

 • pozostałości z produktów kuchennych np. odpadki warzywne i owocowe, w tym obierki i resztki jedzenia.

NIE WRZUCAMY:

 • kości i odchodów zwierząt,
 • popiołów,
 • leków, 
 • drewna impregnowanego, płyt wiórowych i MDF,
 • ziemi i kamieni
 • innych odpadów komunalnych

Odpady Zielone (gałęzie drzew i krzewów, skoszona trawa, liście, kwiaty, kora drzew, trociny) należy wystawić przed posesję w terminie wywozu bioodpadów ewentualnie dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Miasta i Gminy Sieniawa.

 

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE - WOREK ŻÓŁTY

WRZUCAMY:

 • odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach,
 • nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych,
 • plastikowe opakowania po produktach spożywczych,
 • opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach),
 • opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp.,
 • plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie,
 • aluminiowe puszki po napojach i sokach,
 • puszki po konserwach,
 • folię aluminiową,
 • metale kolorowe,
 • kapsle, zakrętki od słoików.

 

NIE WRZUCAMY:

 • butelek i pojemników z zawartością,
 • opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych,
 • opakowań po olejach silnikowych, części samochodowych,
 • zużytych baterii i akumulatorów,
 • puszek i pojemników po farbach i lakierach,
 • zużytego sprzętu elektronicznego i AGD.

Pamiętaj: wrzucaj czyste opakowania bez zawartości!

 

SZKŁO - WOREK ZIELONY

WRZUCAMY:

 • butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych),
 • szklane opakowania po kosmetykach (o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców).

NIE WYRZUCAMY:

 • ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów,
 • szkła okularowego,
 • szkła żaroodpornego,
 • zniczy z zawartością wosku,
 • żarówek i świetlówek, reflektorów,
 • opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych,
 • luster, szyb okiennych i zbrojonych, monitorów i lamp telewizyjnych,
 • termometrów i strzykawek.

Pamiętaj: zadbaj o czystość opakowań szklanych i nie tłucz ich przed wrzuceniem, zdejmij nakrętkę i kapsle ze szklanych butelek i słoików - wrzuć je do metali i tworzyw sztucznych!

 

PAPIER - WOREK NIEBIESKI

WRZUCAMY:

 • opakowania z papieru, karton,
 • tekturę (także falistą),
 • katalogi, ulotki, prospekty,
 • gazety i czasopisma,
 • papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki,
 • zeszyty i książki,
 • papier pakowy,
 • torby i worki papierowe.

NIE WRZUCAMY:

 • ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych,
 • papieru lakierowanego i powleczonego folią,
 • papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego,
 • kartonów po mleku i sokach,
 • papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych, tapet,
 • pieluch jednorazowych i podpasek,
 • zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych,
 • ubrań.

Pamiętaj: spalając papier niszczysz cenny surowiec! Posegregowany papier powinien trafić do procesu recyklingu.

 

POZOSTAŁE ODPADY (zmieszane) - POJEMNIK CZARNY

Do pojemnika z odpadami pozostałymi po segregacji (resztkowymi) należy wrzucać wszystko to, czego nie można umieszczać w wyżej podanych pojemnikach.

Wrzucamy m.in.:

 • styropian opakowaniowy,
 • ręczniki papierowe i zużyte chusteczki higieniczne,
 • papier lakierowany i powleczony folią,
 • papier zatłuszczony lub mocno zabrudzony,
 • pieluchy jednorazowe i inne materiały higieniczne,
 • ceramikę,
 • popioły.

Nie wrzucamy:

 • żadnych surowców wtórnych z papieru, plastiku, metalu czy szkła,
 • resztek jedzenia,
 • odpadów zielonych,
 • odpadów niebezpiecznych.