Informacji w zakresie ochrony środowiska udzielą pracownicy Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska:
 

Urząd Miasta i Gminy w Sieniawie

ul. Rynek 1

37-530 Sieniawa

tel. 16 622 73 01 wew. 38

I piętro, pokój 1