Poświęcenie i otwarcie nowego miejsca wyczekiwania Zespołów Ratownictwa Medycznego