„Spośród słów używanych nieczęsto, tłumnie dziś na place wybiegło słowo piękne, jak honor i męstwo, słowo, które brzmi – NIEPODLEGŁOŚĆ”.