OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE W MIEŚCIE I GMINIE SIENIAWA

Ochotnicze Straże Pożarne działają w oparciu o ustawę o ochronie przeciwpożarowej, prawo o stowarzyszeniach oraz statut Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Na terenie Miasta i Gminy Sieniawa ochronę przeciwpożarową i bezpieczeństwo mieszkańców zapewnia 10 jednostek OSP, w tym jedna działająca w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Ich zaplecze stanowią 4 nowo wybudowane oraz 5 kapitalnie wyremontowanych i rozbudowanych strażnic.

W latach 2006-2018 na utrzymanie oraz rozbudowę budynków i zakup samochodów bojowych, jeden średni samochód ratowniczo-gaśniczy marki Volvo 4X2, 4 średnie samochody używane typu Steyr 4x4, nowe samochody lekkie typu Ford, Peugeot Boxer oraz Gazela i trzy po karosacji marki Renault Trafic wydano kwotę 7 108 058 zł. Działalność ratownicza jest corocznie finansowana z budżetu gminy, dzięki czemu jednostki posiadają profesjonalny sprzęt do przeprowadzania działań ratowniczo-gaśniczych i walki z innymi zagrożeniami. Wielokrotnie wykorzystywali go m.in. podczas powodzi i lokalnych podtopień na terenie gminy.

Strażacy z Miasta i Gminy Sieniawa biorą nie tylko czynny udział w akcjach, ale prowadzą na szeroką skalę działania profilaktyczne, skierowane głównie do dzieci i młodzieży. Organizują m.in. pokazy pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów, biorą udział w ważnych uroczystościach kościelnych i państwowych. Uczestniczą w corocznych dożynkach, obchodach dni miasta, zabezpieczają wydarzenia plenerowe. Wszystkie jednostki corocznie biorą udział w zawodach sportowo-pożarniczych, gdzie nagrodą jest nowoczesny sprzęt strażacki, będący uzupełnieniem posiadanego wyposażenia, m.in.: motopompy, hełmy, piły motorowe, drabiny, węże, umundurowanie bojowe, ubrania koszarowe czy mundury wyjściowe.

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA „ORZEŁ” W SIENIAWIE

OSP w Sieniawie

Remiza OSP w Sieniawie

OSP powstała 26 stycznia 1880 r. jako stowarzyszenie, którego przewodniczącym został Aleksander Mańkowski. Liczyła wówczas 20 członków i przyjęła nazwę „Orzeł”. OSP do akcji wykorzystywała posiadany sprzęt, tj. ręczną sikawkę jednocylindrową, topory, tłumice, drabiny, bosaki, węże pożarnicze itp. Straż pełniła dodatkową rolę organizowania życia kulturowego i społecznego miasta. Ostatnim komendantem OSP do wybuchu II wojny światowej był Józef Koperski.

OSP działalność swoją wznowiła w 1946 r., a pierwszym komendantem po wojnie został Franciszek Ceglak. W 1947 r. jednostka otrzymała pierwszy w historii pojazd – samochód Raba Baton, któremu nadano nazwę „Błyskawica”. Już w 1957 r. strażacy zostali wyposażeni w samochód gaśniczy GBM 2/8 na podwoziu Stara 21 ze zbiornikiem na wodę 2000 l i motopompy, co przyczyniło się do poprawy skuteczności jednostki. W 1967 r. przy OSP powołano Kobiecą Drużynę Pożarniczą, która liczyła 12 osób, a dwa lata później chłopięcą Młodzieżową Drużynę Pożarniczą. W 1970 r. przy OSP działalność rozpoczęła Orkiestra Dęta, której dyrygentem został Józef Kaduk.

W 1974 r. strażacy doczekali się nowej strażnicy, a także samochodu gaśniczego nowej generacji Star 25 GBAM 2/8. W 1984 r. po raz drugi w historii jednostki powołana została Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza.

Od 1990 r. OSP jest pod opieką Urzędu Miasta i Gminy w Sieniawie. Osiem lat później jednostce nadany został sztandar oraz odznaczenie Złoty Znak Związku OSP. W 2004 r. pozyskano samochód ratowniczo-gaśniczy Tatrę GCBA 8,5/48, rok później nowy samochód lekki Ford Transit 350M. Kolejne pojazdy trafiły do garażu OSP w 2010 r. Był to nowy samochód ratowniczo-gaśniczy marki Volvo 4x2 GBA 2,5/24 oraz samochód lekki marki Peugeot Boxer 4X2. Cztery lata później otrzymała samochód bojowy Steyr 4X2. Od 2005 r. jednostka należy do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.

W 2014 r. rozpoczęła się budowa nowoczesnej strażnicy przy ul. Piłsudskiego 28. Otwarcie obiektu miało miejsce 8 maja 2016 roku. Sieniawska strażnica jest budynkiem trójbryłowym, dwukondygnacyjnym z wieżą. Powierzchnia użytkowa obiektu to 650 m². Wewnątrz znajdują się 4 boksy garażowe, magazyn przeciwpowodziowy, magazyn Obrony Cywilnej, sala wykładowa, sala tradycji, sala użyczona dla Stowarzyszenia „Aktywni w Sieniawie”, do tego szatnia, kuchnia i zaplecze sanitarne – wszystkie pomieszczenia spełniają najwyższe standardy techniczne i funkcjonalne. Wartość całej inwestycji wraz z zagospodarowaniem terenu to około 2 mln zł. Samorząd przeprowadził również własnym kosztem adaptację pomieszczeń w strażnicy na potrzeby Zespołu Ratownictwa Medycznego, który rozpoczął funkcjonowanie w naszym mieście od 1 marca 2021 roku.

Obecnie w szeregach OSP jest 75 członków, w tym czynnych 55 druhów, 5 kobiet i 15 wspierających druhów oraz działa drużyna młodzieżowa.

Prezes OSP dh Eryk Ceglak

Naczelnik OSP dh Jakub Ceglak

Adres:

Ochotnicza Straż Pożarna „Orzeł” w Sieniawie

ul. Piłsudskiego 28

37-530 Sieniawa 

50°10'36.1"N  22°36'55.4"E

50.176706,  22.615384

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W CZERCACH

OSP Czerce

OSP w Czercach

Remiza OSP w Czercach

Jednostka powstała w 1937 roku jako stowarzyszenie, a jej założycielami byli Stanisław Michalski i Jan Chodań. Liczyła wówczas 12 członków. Z zadania, jakim było zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego na terenie wsi, strażacy wywiązywali się wzorowo. W czynie społecznym upiększali wieś. To z ich inicjatywy w Czercach wybudowana została w latach 1988-1998 okazała remizo-świetlica. W roku 1995 do jednostki trafił samochód marki ŻUK, następie w roku 2008 nowy wóz bojowy marki Gazela 4X4.

W 2012 r. podczas gminnych obchodów Dnia Strażaka jednostce OSP w Czercach został nadany sztandar oraz odznaczenie – Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa. Trzy lata później miejscowi strażacy cieszyli się nowo wybudowaną remizą wraz z wyposażeniem za kwotę 700 tys. zł. Jednostka otrzymała w 2020 r. samochód Peugeot Boxer, który wcześniej służył w Sieniawie. Przed remizą natomiast strażacy doczekali się figury św. Floriana.

Aktualnie jednostka zrzesza 45 członków.

Prezes OSP dh Grzegorz Pyrczak

Naczelnik OSP dh Jerzy Dziki

Adres:

Ochotnicza Straż Pożarna w Czercach

Czerce 132

37-530 Sieniawa

50°09'50.7"N  22°40'07.6"E

50.164089, 22.668789

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W CZERWONEJ WOLI

OSP Czerwona Wola

Remizoświetlica OSP w Czerwonej Woli

Jednostka powstała w 1948 roku jako stowarzyszenie. W chwili zakładania liczyła 15 członków, a aktualnie zrzesza 42, w tym 4 wspierających członków.

W roku 1995 do tutejszej jednostki trafił samochód marki ŻUK. W 2009 r. została doposażona w samochód Renault Trafic 4x4, co przyczyniło się w znacznym stopniu do podejmowania przez nią działań ratowniczo-gaśniczych. W tym samym roku strażacy doczekali się rozbudowy i kapitalnego remontu remizy OSP.

Prezes OSP dh Patryk Ciurko

Naczelnik OSP dh Radosław Lisik

Adres:

Ochotnicza Straż Pożarna w Czerwonej Woli

Czerwona Wola 130

37-530 Sieniawa

50°08'24.0"N  22°41'02.9"E

50.140002, 22.684128

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W DOBREJ IM. ŚW. FLORIANA

OSP w Dobrej

Remizo-świetlica OSP w Dobrej

Jednostka powstała w 1946 r. jako stowarzyszenie. Jej założycielami byli Jan Capłap i Mieczysław Ciurko. W trakcie zakładania liczyła 12 członków, a aktualnie zrzesza 28, w tym 4 członków wspierających. W roku 1991 do tutejszej jednostki trafił samochód marki ŻUK. W 1973 roku jednostka otrzymała motopompę PO5R, zaś w 2008 r. samochód marki Renault Trafic 4x4, co również w tym przypadku przyczyniło się w znacznym stopniu do podejmowania przez jednostkę działań ratowniczo-gaśniczych. Obecnie na wyposażeniu jednostka posiada samochód ratowniczo – gaśniczy Ford Transit.

W 1972 r. strażakom oddano do użytku nową strażnicę, a w 2008 r. dokonano jej rozbudowy i kapitalnego remontu. W 2015 r. podczas gminnych obchodów Dnia Strażaka jednostce OSP Dobra został nadany sztandar oraz odznaczenie Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa. Trzy lata później z okazji obchodów 70-lecia istnienia OSP przy remizie został wzniesiony pomnik św. Floriana.

Prezes OSP dh Władysław Ciurko

Naczelnik OSP dh Dariusz Frączek

Adres:

Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrej

Dobra 143

37-530 Sieniawa

50°11'42.5"N  22°40'57.8"E

50.195128,  22.682707

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W DYBKOWIE

OSP w Dybkowie

Remizo-świetlica w Dybkowie

Ochotnicza Straż Pożarna w Dybkowie powstała w 1915 r. jako stowarzyszenie. W chwili zakładania liczyła 12 członków, a aktualnie straż rzesza 23 członków. W roku 1995 do jednostki trafił samochód marki ŻUK, który w 2017 r. został wymieniony na wóz bojowy marki Steyr 4X4.

W 2015 roku w Dybkowie została wybudowana nowa remizo-świetlica OSP za kwotę ok. 600 tys. zł. Jej poświęcenie odbyło się podczas dożynek gminnych w 2017 roku.

Prezes OSP dh Jacek Paluch

Naczelnik OSP dh Marcin Bajor

Adres:

Ochotnicza Straż Pożarna w Dybkowie

Dybków  36A

37-530 Sieniawa

50°10'04.5"N 22°37'23.7"E

50.167902, 22.623240

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W LEŻACHOWIE

OSP w Leżachowie

OSP w Leżachowie

Ochotnicza Straż Pożarna w Leżachowie powstała w 1901 r. jako stowarzyszenie i liczyła wówczas 12 członków. Założycielem był Andrzej Wojdyło. W okresie II wojny światowej jednostka zawiesiła swoja działalność i została zregenerowana dopiero po jej zakończeniu. W 1999 r. do tutejszej jednostki trafił samochód marki ŻUK. W 1973 r. otrzymała motopompę PO5R, zaś w roku 2010 samochód Steyr 4x4, co przyczyniło się w znacznym stopniu do podejmowania przez jednostkę działań ratowniczo-gaśniczych. W 1986 r. strażakom została oddana do użytku nowa remiza. W 2019 r. podczas uroczystych obchodów Dnia Strażaka Ochotnicza Straż Pożarna w Leżachowie otrzymała sztandar. W uznaniu wieloletnich zasług jednostka została również odznaczona Złotym Znakiem Związku OSP RP. Obecnie straż zrzesza 39 członków, w tym 4 wspierających.

Prezes OSP dh Stanisław Szary

Naczelnik OSP dh Kamil Czercowy

Adres:

Ochotnicza Straż Pożarna w Leżachowie

Leżachów 135A

37-530 Sieniawa

50°08'42.3"N 22°37'02.7"E

50.14525515934434, 22.617416696287286

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W PALUCHACH

Ochotnicza Straż Pożarna w Paluchach powstała w 1947 roku i jest to najmniejsza jednostka na terenie Miasta i Gminy Sieniawa. W czasie zakładania liczyła 12 członków, a aktualnie straż zrzesza 16 członków. W 1995 roku do tutejszej jednostki trafił samochód marki ŻUK, następnie w roku 2013 nowy wóz bojowy marki Renault Trafic 4X4.

W roku 2015 strażacy doczekali się nowej remizo-świetlicy, wybudowanej za kwotę ok. 600 tys. zł.

Prezes OSP dh Paweł Iskra

Naczelnik OSP dh Krystian Niemczyk

Adres:

Ochotnicza Straż Pożarna w Paluchach

Paluchy 45A

37-530 Sieniawa

50°13'11.4"N 22°35'05.8"E

50.219823, 22.584935

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W PIGANACH

OSP w Piganach

Remiza OSP w Piganach

Ochotnicza Straż Pożarna w Piganach powstała w 1923 roku, a prezesem został Michał Dudek. Prócz wysiłku związanego z organizacją jednostki, pierwsi strażacy ponosili wielką odpowiedzialność za bezpieczeństwo wsi, co było trudne z powodu ówczesnej struktury osady. Ponadto bardzo trudne czasy nie usprawniały wykonywanych czynności ratowniczych.

W 2003 r. jednostka otrzymała sztandar oraz samochód bojowy Steyr 4X2. Cztery lata później miejscowi strażacy doczekali się we wsi remizy. W 2011 r. na wyposażenie OSP trafił nowy samochód Ford Transit 4X2. Jednostkę doposażono w sprzęt ratowniczo-gaśniczy, między innymi: węże, hełmy, agregat prądotwórczy, piłę motorową, drabinę, ubrania koszarowe i bojowe oraz buty. Obecnie jednostka liczy 35 członków. W szeregach są również kobiety.

Prezes OSP dh Kazimierz Organiszczak

Naczelnik OSP dh Tomasz Hejnosz

Adres:

Ochotnicza Straż Pożarna w Piganach

Pigany 60

37-530 Sieniawa

50°12'05.7"N  22°35'19.6"E

50.201576,  22.588774

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W RUDCE

OSP w Rudce

Remizo-świetlica w Rudce

Ochotnicza Straż Pożarna w Rudce powstała w 1936 r. jako stowarzyszenie. Liczyła wówczas 9 członków. Pierwszym prezesem jednostki OSP był Józef Siek, a naczelnikiem Jan Chodań. Straż, oprócz zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa przeciwpożarowego, pełniła dodatkową rolę w organizowaniu życia kulturalnego i społecznego wsi. W czasie wojny jednostka zawiesiła swoją działalność, a wznowiła dopiero po jej zakończeniu.

W 1999 r. do tutejszej jednostki trafił samochód marki ŻUK. W roku 1973 otrzymała motopompę PO5R, zaś w 2009 r. samochód Renault Trafic 4x4, co przyczyniło się w znacznym stopniu do podejmowania przez miejscową straż działań ratowniczo-gaśniczych.

W 1972 r. do użytku oddano nową strażnicę, a w 2009 r. dokonano jej rozbudowy i kapitalnego remontu. W roku jubileuszowym jednostka otrzymała sztandar oraz została odznaczona Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa. Aktualnie straż zrzesza 28 członków, w tym 4 wspierających.

Prezes OSP dh Krzysztof Dąbek

Naczelnik OSP dh Tomasz Czajkowski

Adres:

Ochotnicza Straż Pożarna w Rudce

Rudka 205A

37-530 Sieniawa

50°13'23.1"N  22°37'28.6"E

50.223098,  22.624621

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W WYLEWIE

OSP w Wylewie

Remiza OSP w Wylewie

Ochotnicza Straż Pożarna w Wylewie powstała w 1917 r. jako stowarzyszenie i liczyła 9 członków. Pierwszym prezesem jednostki OSP został Michał Pisarczyk, a naczelnikiem Andrzej Górak.

W 1999 r. do tutejszej jednostki trafił samochód marki ŻUK. W 1973 r. otrzymała motopompę PO5R, zaś w roku 2010 samochód po karosacji Renault Trafic 4x4, co umożliwiło jednostce skuteczniejsze podejmowanie działań ratowniczo-gaśniczych.

W 1966 r. we wsi wybudowano strażnicę, a w 2008 r. poddano ją kapitalnemu remontowi wraz z rozbudową garażu. Dziś budynek pełni funkcję remizo-świetlicy. W 2013 r. jednostka została doposażona w średni samochód ratowniczo-gaśniczy marki Steyr 690 4x4 ze zbiornikiem na wodę 2000 l. W tym samym roku otrzymała sztandar oraz odznaczenie Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa.

W 2017 roku w Wylewie podczas uroczystości z okazji 100-lecia powstania jednostki na placu przed remizą został poświęcony pomnik św. Floriana. Miejscowa straż w uznaniu wieloletnich zasług została również odznaczona Złotym Znakiem Związku OSP RP. Aktualnie jednostka zrzesza 46 członków, w tym 4 wspierających.

Prezes OSP dh Jerzy Dziaduch

Naczelnik OSP dh Jan Zawada

Adres:

Ochotnicza Straż Pożarna w Wylewie

Wylewa 69A

37-530 Sieniawa

50°11'27.1"N  22°37'12.0"E

50.190851,  22.619995