Podstawowym celem działalności kół gospodyń wiejskich jest szerzenie kultury i oświaty na rzecz kobiet oraz kultywowanie tradycji wśród miejscowej społeczności. Zakres działalności organizacji KGW jest systematycznie wzbogacany o nowe inicjatywy i dostosowywany do zmieniających się warunków. Działalność ta prowadzona jest w ramach współpracy z organizacjami młodzieżowymi, ochotniczymi strażami pożarnymi, organami samorządu terytorialnego i administracji rządowej oraz instytucjami obsługującymi wieś i rolnictwo.

 

Koło Gospodyń Wiejskich w Czercach

przewodnicząca Halina Mróz

KGW Czerce

KGW Czerce

 

 

Koło Gospodyń Wiejskich w Czerwonej Woli

przewodnicząca Małgorzata Purcha

KGW w Czerwonej Woli

KGW w Czerwonej Woli

 

 

Koło Gospodyń Wiejskich w Dobrej

przewodnicząca Barbara Chamik

KGW w Dobrej

KGW w Dobrej

 

 

Koło Gospodyń Wiejskich w Dybkowie

przewodnicząca Grażyna Bajor

KGW w Dybkowie

KGW w Dybkowie

 

 

Koło Gospodyń Wiejskich w Leżachowie

przewodnicząca Regina Czopik

KGW w Leżachowie

KGW w Leżachowie

 

Koło Gospodyń Wiejskich w Paluchach

przewodnicząca Maria Okruch

KGW w Paluchach

KGW w Paluchach

 

 

Koło Gospodyń Wiejskich w Piganach

Przewodnicząca Kazimiera Buniowska

KGW w Piganach

KGW w Piganach

 

Koło Gospodyń Wiejskich w Rudce

Przewodnicząca Jadwiga Czwakiel

KGW w Rudce

KGW w Rudce

 

 

Koło Gospodyń Wiejskich w Wylewie

Przewodnicząca Bogusława Moczarska

KGW w Wylewie

KGW w Wylewie

 

 

Stowarzysznie "Aktywni w Sieniawie"

Prezes: Anna Samborska

Aktywni w Sieniawie

Aktywni w Sieniawie