W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców informujemy, iż realizacją zadania dotyczącego wypłaty dodatku węglowego będzie zajmował się Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieniawie.

O szczegółach związanych z możliwością składania wniosków o dodatek węglowy będziemy Państwa informować niezwłocznie za pośrednictwem strony internetowej oraz portalu społecznościowego Facebook.