Organizatorem wspaniałego wydarzenia była Szkoła Podstawowa w Rudce, a na jej zaproszenie odpowiedziały szkoły podstawowe z Sieniawy, Czerwonej Woli, Wylewy i  SP nr 1 z Jarosławia. Burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa Adam Woś objął wydarzenie honorowym patronatem, powitał wszystkich, kierując ciepłe słowa do młodzieży i organizatorów. O godzinie 11.11 uroczyście  odśpiewano „Mazurka Dąbrowskiego”, a potem  wszyscy udali  się na miejsce startu.

Młodsi uczniowie z klas IV-VI przebiegli dystans 650 m, a starsi z klas VII-VIII - jeden kilometr.

Wszyscy ukończyli bieg. 

W kat. IV-VI miejsca na podium zdobyli szóstoklasiści. Wśród dziewcząt, I m-ce Hanna Budzyń SP Sieniawa, II m-ce Gabriela Knara SP Jarosław i III m-ce Ewa Janowska SP Sieniawa. Wśród chłopców, I m-ce wywalczył Hubert Starzyk, II m-ce Karol Bereza i III m-ce Gracjan Lis – wszyscy z SP Jarosław.

Z kolei w kategorii dziewcząt kl. VII-VIII – I m-ce zajęła Joanna Kuziak, kl. VII a SP Sieniawa, II m-ce Martyna Zytek, kl. VIII a SP Sieniawa, III m-ce Aleksandra Chmielecka kl. VII a SP Sieniawa.

Wśród chłopców w drugiej kategorii I m-ce zajął Dawid Mędraś, kl. VIII b SP Sieniawa, II m-ce Igor Pytel kl. VII  b SP Sieniawa, natomiast III m-ce Filip Czerwiński kl. VIII a SP Sieniawa.

 

Zwycięzcy otrzymali medale i nagrody, a każdy uczestnik pamiątkowy długopis oraz smycz. W imieniu organizatorów wręczyli je zastępca burmistrza Miasta i Gminy Sieniawa Sebastian Padiasek i sekretarz Sieniawa Barbara Matyja. Wśród zaproszonych gości znaleźli się także: przewodnicząca Rady Miejskiej w Sieniawie Danuta Król, kierownik Referatu Edukacji i Sportu Wacław Kondyra, dyrektor CKSiR „Sokół” w Sieniawie Piotr Majcher, prezes zarządu „GS Sieniawa” Andrzej Janusz, radny Rady Miejskiej w Sieniawie Adam Strug, radna i sołtys wsi Rudka Bogusława Czajkowska, Jacek i Monika Michalscy, Ewelina i Dariusz Kudłakowie oraz dyrektorzy szkół biorących udział w biegu. Nadleśniczy Janusz Starzak jako gospodarz lasów sieniawskich życzył wspaniałych wrażeń podkreślając, że las to nasze wspólne dobro i wszyscy są zawsze mile widziani. Wraz z panią Martą Sęk przekazali wszystkim dzieciom pamiątkowe bandany.

Po ukończonym biegu i ciepłym posiłku (pierogi, pieczone ziemniaki z masłem i serkiem, herbata) odbył się krótki „panel naukowy”. Uczniowie SP w Rudce zaprezentowali kilka doświadczeń, było to m.in. określanie objętości płuc, badanie właściwości kości, rola dżdżownic w użyźnianiu gleby, wpływ ilości dwutlenku węgla na intensywność fotosyntezy. Piątoklasiści przygotowali modele komórek roślinnych i zwierzęcych oraz preparaty mikroskopowe glonów.

Pomysłodawcą i koordynatorem biegu była nauczycielka Sylwia Janczalik. Pani Sylwia wraz z dyrektor Moniką Kwaśniewską na organizację biegu pozyskały wsparcie sponsorów i darczyńców, bez którego organizacja III Biegu Niepodległości byłaby o wiele trudniejsza. 

Sponsorzy i darczyńcy:

UKS Sokół Sieniawa

"Księgarnia"- sklep wielobranżowy Joanna i Zofia Świt

Janusz Świt

"DK Inwest" Dariusz Kudłak

Nadleśnictwo Sieniawa

"Vektor Ubezpieczenia" Monika i Michał Dyjak

GS Sieniawa