Miasto i Gmina Sieniawa zamierza przystąpić do wspomnianego programu. Do złożenia wniosku o dotację wymagane jest przeprowadzenie inwentaryzacji ilości odpadów objętych programem. W ramach dotacji kwalifikowane są wyłącznie koszty transportu z miejsca wskazanego przez Gminę oraz koszty odzysku lub unieszkodliwienia odpadów.

W związku z powyższym zapraszamy zainteresowanych rolników, którzy posiadają folię rolniczą i inne odpady pochodzące z działalności rolniczej, tj.: siatkę i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach oraz opakowania typu Big Bag, do dostarczenia do sołtysów lub Urzędu Miasta i Gminy w Sieniawie, pokój nr 1 informacji o ilości posiadanych odpadów rolniczych na załączonym formularzu do dnia 9 lipca 2021 r.

Zebrane informacje będą podstawą do złożenia wniosku o dofinansowanie w/w zadania przez Miasto i Gminę Sieniawa. Zadanie będzie realizowane wyłącznie pod warunkiem pozyskania przez Miasto i Gminę Sieniawa dofinansowania w ramach programu: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” prowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Wniosek do pobrania poniżej (format .docx i format .pdf)